Hopp til innhold

Prosjekt

Atrieflimmer og hjerneslag - et CVDNOR prosjekt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å studere forekomst og nye tilfeller av atrieflimmer, hjerneslag og atrieflimmer-relaterte hjerneslag, samt sosial ulikhet.


Sammendrag

Prosjektet er del av forskningsprosjektet CVDNOR (2009/861/REKvest), og faller inn under hovedformålet med CVDNOR-prosjektet, som er å å studere insidens, prognose og dødelighet av hjerte- og karsykdom i Norge, med hovdefokus på koronar hjertesykdom, hjerneslag og atrieflimmer (hjerteflimmer) (REK 036.09/2009/861, datert 06.10.09). Formålet er å studere forekomst og nye tilfeller av atrieflimmer, hjerneslag og atrieflimmer-relaterte hjerneslag, samt sosial ulikhet. Dette er viktig for å forstå sykdomsutviklingen og kan potensielt bidra til bedre målrettet forebyggende behandling. Følgende innsamlede og koblede data i CVDNOR-prosjektet vil benyttes: Diagnoser med atrieflimmer og hjerneslag fra Forskning i sykehus (FS)-databasen, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret, inntekt og utdanningsnivå fra SSB, informasjon om folkemengde fra Folkeregisteret. I tilrettelagte datafiler har vi studert forekomst av sykdom, andel nye sykdomstilfeller og om andelen har endret seg over tid.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Inger Ariansen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lars Jøran Kjerpeseth, Folkehelseinstituttet
Laust Hvas Mortensen, Københavns Universitet
Jannicke Igland, Universitetet i Bergen
Grethe Seppola Tell, Universitetet i Bergen
Mariam Anjum, Vestre Viken HF
Trygve Berge, Vestre Viken HF
Kari Juul, Universitetet i Bergen

Om prosjektet