Hopp til innhold

Prosjekt

Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes.


Sammendrag

Personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse lever i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn bakgrunnsbefolkningen. I hovedsak skyldes dette hjerte- og karsykdommer og metabolske sykdommer. Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes. Som klinisk sammenligningsgruppe vil vi bruke autismespektrumforstyrrelser. Informasjon om familieforhold i registerdata skal brukes til å undersøke om sammenhengene kan tilskrives faktorer som deles av slektninger, f.eks. felles miljøfaktorer under oppveksten eller felles genetikk. Vi vil undersøke overføring av samtidig alvorlig psykisk og hjerte- og karsykdom på tvers av generasjoner ved å sammenligne risikofaktorer og dødelighos foreldre av pasienter med alvorlig psykisk sykdom sammenlignet med bakgrunnsbefolkningen

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ragnar Nesvåg, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Øyvind Næss, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy S. Knudsen, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Ina Heidi Heiberg, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF
Anne Høye, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF

Om prosjektet