Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom

Prosjekt

Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes.


Sammendrag

Personer med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse lever i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn bakgrunnsbefolkningen. I hovedsak skyldes dette hjerte- og karsykdommer og metabolske sykdommer. Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes. Som klinisk sammenligningsgruppe vil vi bruke autismespektrumforstyrrelser. Informasjon om familieforhold i registerdata skal brukes til å undersøke om sammenhengene kan tilskrives faktorer som deles av slektninger, f.eks. felles miljøfaktorer under oppveksten eller felles genetikk. Vi vil undersøke overføring av samtidig alvorlig psykisk og hjerte- og karsykdom på tvers av generasjoner ved å sammenligne risikofaktorer og dødelighos foreldre av pasienter med alvorlig psykisk sykdom sammenlignet med bakgrunnsbefolkningen

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øyvind Erik Næss, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Erik Næss, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Ina Heidi Heiberg, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF
Ragnar Nesvåg, Folkehelseinstituttet
Anne Høye, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF
Gun Peggy Strømstad Knudsen, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2015

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Finansiering

HN

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Øyvind Erik Næss