Hopp til innhold

Prosjekt

Salt og jod i urin i Tromsøundersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert

Som et delprosjekt til Tromsø 7 ble 24 timers urininnsamling gjennomført på et utvalg av ca. 500 voksne personer. Prøvene analyseres for natrium, kalium, kreatinin og jod.


Sammendrag

Høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Vi trenger bedre kunnskap om inntaket av salt (natrium) i befolkningen. Måling av natriuminntaket i kostholdsundersøkelser er en svært unøyaktig metode. Måling av utskillelsen av natrium i døgnurin er en internasjonalt anbefalt metode for å få et mål på inntaket av natrium. WHO anbefaler at man i tillegg analyserer konsentrasjonen av kalium, jod og kreatinin i urinen. Som et delprosjekt til Tromsø 7 (konf. tidligere REK godkjenning), ble 24 timers urininnsamling gjennomført på et utvalg av ca. 500 voksne personer. Det ble også samlet inn ‘spot’ urinprøver. Prøvene analyseres for natrium, kalium, kreatinin og jod. Vi vil nå utnytte disse dataene for å estimere inntaket av salt og jod. Vi ønsker også å ha muligheten til å undersøke sammenhengene mellom saltutskillelsen (og enkeltkomponentene målt i urinprøvene) og relevante variable registrert i Tromsø 7

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Haakon E Meyer, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet