Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  38  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Reduserer trening fall blant eldre? Cochrane: Kort oppsummert

  Færre vil falle og antall fall vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Trening fører muligens til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre

  Oppdraget var å finne forskningslitteratur om fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre.

  Systematisk litteratursøk med sortering

  Publisert

 3. Betydningen av heis i fleretasjeboliger: en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi fikk i oppdrag av Husbanken å utføre en kunnskapsoppsummering av den empiriske forskningen om betydningen av heis i boligblokker.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 4. Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose

  Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 5. Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio

  Veiledet trening på tredemølle fører trolig til økt maksimal og smertefri gangavstand for personer med claudicatio. Det er usikkert om treningen bedrer livskvalitet. Det viser Cochrane-oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 6. Primær- og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens

  Siden verdens befolkning stadig blir eldre forventes antall personer med demens å øke dramatisk. Det er derfor viktig å identifisere effektive strategier for å forebygge eller utsette sykdomsdebuten.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Demensscreening av personer over 65 år

  Mini-Mental Status Evaluering (MMSE) er en screeningtest for å kartlegge kognitiv funksjon og brukes ofte til å fange opp personer som kan ha demens.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 8. Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved akutt hjerneslag

  De første timene etter hjerneslaget er kritiske, jo tidligere trombolyse gis, desto bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 9. Vaksine kan beskytte mot helvetesild

  En vaksine mot viruset som forårsaker vannkopper og helvetesild forebygger trolig helvetesild hos personer over 60 år. Vaksinen tolereres godt, men noen kan oppleve bivirkninger.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 10. Tverrfaglige tiltak kan gjøre det lettere for personer med kreft å komme tilbake i arbeid

  Tverrfaglig tiltak som kombinerer ett eller flere tiltak kan lette tilbakeføring til arbeid for personer med kreft. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 11. Statiner forebygger trolig ikke demens

  Hos personer med vaskulære risikofaktorer, som høyt blodtrykk og hjertesykdom, vil statiner trolig ikke forebygge demens og har trolig liten eller ingen effekt på kognitiv funksjonsevne.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 12. Bruk av Liverpool Care Pathway ved livets slutt

  Vi utførte en hurtigoversikt for å vurdere effekten av Liverpool Care Pathway (LCP) på palliativ omsorg til personer i livets sluttfase.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 13. Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet – et helsefremmende konsept for eldre

  Lyst på livet er et konsept der eldre arbeider systematisk i grupper med å styrke egen helse og livsglede.

  Rapport

  Publisert

 14. Diabetesrelatert øyeskade – effektivt med blodtrykkskontroll?

  Blodtrykkskontroll forebygger trolig netthinneskade hos personer med diabetes, men vil trolig i liten grad bremse forverring av netthinneskaden når den først har oppstått.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 15. Koordinerende tiltak kan gi bedre livskvalitet for pårørende til personer med demens

  Koordinerende tiltak har liten eller ingen effekt på livskvalitet hos personer med demens, men kan gi bedre livskvalitet hos pårørende.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 16. Synet blir bedre med VEGF-hemmer hos personer som har aldersrelatert makuladegenerasjon

  Personer som har nedsatt syn på grunn av neovaskulariserende («våt») aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) får trolig bedre og mer stabilt skarpsyn ved å få gjentatte injeksjoner av VEGF-hemmer.

  Forskningsoversikt

  Publisert

 17. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk

  Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport (2011), og søket ble avgrenset til systematiske oversikter.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Influensavaksine til eldre som bor på institusjon

  Influensavaksine til eldre som bor på institusjon fører trolig til færre influensliknende sykdommer og muligens til at færre får influensa og lungebetennelse.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 19. Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 20. Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften

  Oversikten oppsummerer effekten av rehabilitering ved et rehabiliteringssenter eller hjemme for personer (med artrose) som er operert med totalprotese i hoften.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert