Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio

Forskningsomtale

Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio - Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Veiledet trening på tredemølle fører trolig til økt maksimal og smertefri gangavstand for personer med claudicatio. Det er usikkert om treningen bedrer livskvalitet. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Veiledet trening på tredemølle fører trolig til økt maksimal og smertefri gangavstand for personer med claudicatio. Det er usikkert om treningen bedrer livskvalitet. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Giske L.

Hovedbudskap

Denne omtalen er tidligere publisert i Fysioterapeuten.

Bakgrunn

Claudicatio intermittens skyldes trange blodårer på grunn av avleiringer av kolesterol og fettpartikler på innsiden av årene. Blodårene kan bli så trange at de ikke klarer å frakte tilstrekkelig blod og oksygen til musklene i bena. Dette fører til smerter og svekkelse av muskulaturen i bena. Typiske kjennetegn er smerter under gange som blir borte ved hvile. Forekomsten av trange årer øker med alderen og opptrer hos cirka 20 % av personene i aldersgruppen over 80 år. Menn rammes dobbelt så hyppig som kvinner.

Tilstanden diagnostiseres ved kliniske undersøkelser og ved ankel-arm indeks. Indeksen er et forholdstall mellom blodtrykket i leggen og blodtrykket i armen. Forholdstall som er mindre enn 0,90 indikere perifer karsykdom.

Enkelte studier har funnet at trening kan redusere symptomene som opptrer ved claudicatio. Hovedmålet med treningen er å bedre gangfunksjon og livskvalitet. Det finnes ulike treningsprogrammer som omfatter alt fra veiledet trening inkludert trening på tredemølle til kun råd og veiledning om trening.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten summerer funn fra studier som har undersøkt effekten av veiledet trening, egentrening hjemme og råd og veiledning om trening. Nedenfor vises resultatene for veiledet trening sammenlignet med egentrening hjemme.

Studiene viste at:

  • Veiledet trening på tredemølle øker trolig maksimal gangavstand (⊕⊕⊕◯)
  • Veiledet trening på tredemølle øker trolig smertefri gangavstand (⊕⊕⊕◯)
  • Det er usikkert om veiledet trening på tredemølle bedrer helserelatert livskvalitet (⊕⊕◯◯)

Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav i studiene. For helserelatert livskvalitet ble det trukket fordi det bare var to små studier.

Hva er denne informasjonen basert på?

Totalt inngikk 21 randomisert studier med til sammen 1400 deltakere i oversikten. 635 deltakere trente under veiledning, 320 deltakere trente hjemme og 445 deltakere fikk bare råd og veiledning om trening. Gjennomsnittsalderen var 66 år og to tredeler var menn. Veiledet trening bestod hovedsakelig av trening på tredemølle, ledet av fysioterapeut eller annet kvalifisert helsepersonell på sykehus eller i primærhelsetjenesten.

Åtte studier (351 deltagere) sammenlignet veiledet trening på tredemølle med egentrening hjemme. Sju av disse studien målte smertefri gangavstand. Alle deltakerene trente tre ganger i uken i tre måneder. Tredemøllegruppen trente med varierende intensitet inntil det oppstod moderate eller intense smerter etterfulgt av en kort periode med hvile. Hver sesjon varte mellom 30 og 70 minutter. Hjemmetrenings- gruppen drev gangetrening etter et strukturert program basert på lignende prinsipper, og hver sesjon varte mellom 30 og 50 minutter. Alle studiene med unntak av én var gjennomført i USA.

Resultatene viste at hvis gjennomsnittlig maksimal gangavstand i hjemmetreningsgruppen er 590 m, vil gruppen som får veiledet trening på tredemølle gjennomsnittlig gå 120 meter lengre, og dersom gjennomsnittlig smertefri gangavstand i hjemmetreningsgruppen er 180 m, vil gruppen som trener på tredemølle gjennomsnittlig gå 120 m lengre uten smerter.

Kilde:

Hageman D, Fokkenrood HJP, Gommans LNM, van den Houten MML, Teijink JAW. Supervised exercise therapy versus home-based exercise therapy versus walking advice for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD005263. DOI: 10.1002/14651858.CD005263.pub4.