Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Marginal effekt av paracetamol mot artrose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Marginal effekt av paracetamol mot artrose

Forskningsomtale

Marginal effekt av paracetamol mot artrose. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv effekt på smerte og funksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

Paracetamol mot artrose forside.jpg

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv effekt på smerte og funksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Sykepleien Forskning. Kan lastes ned som pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fønhus MS, Dalsbø KT.

Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av paracetamol hos personer som har kne- eller hofteartrose sammenlignet med placebo? Placebo er såkalt narremedisin uten aktive virkestoffer.

Resultatene viser at paracetamol:

  • gir en liten reduksjon i smerte sammenlignet med placebo
  • gir en liten bedring i funksjon sammenlignet med placebo
  • fører trolig til liten eller ingen endring i antall personer som får bivirkninger
  • fører trolig til at flere får unormale leververdier sammenlignet med placebo

Vi vet ikke om paracetamol har effekt på livskvalitet fordi det ikke finnes forskning om dette.

Tabell 1. Effekt av paracetamol versus placebo på smerte og funksjon hos personer med kne- eller hofteartrose

Hva skjer?

UTEN paracetamol

MED paracetamol

Tillit til resultatet1

Smerte

Paracetamol gir en liten reduksjon i smerte sammenlignet med de som får placebo

(målt opptil 3-12 uker etter tiltaket ble gitt)

23

poeng på en 0-100 smerteskala der 0 er ingen smerte

3,2 færre poeng

på samme skala (5,4  til 1 lavere )*

Stor

⊕⊕⊕⊕

Funksjon

Paracetamol gir en liten bedring i funksjon sammenlignet med de som får placebo

(målt opptil 3-12 uker etter tiltaket ble gitt)

12

poeng på en 0-100 funksjonskala der 0 er bedre funksjon

2,9 færre poeng

på samme skala (4,9  til 1 lavere )*

Stor

⊕⊕⊕⊕

*Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

 

Tabell 2. Effekt av paracetamol versus placebo på bivirkninger hos personer med kne- eller hofteartrose

Hva skjer?

UTEN paracetamol

MED paracetamol

Tillit til resultatet1

Bivirkning (alle typer)

Paracetamol fører til liten eller ingen endring i antall personer som får bivirkninger sammenlignet med de som får placebo

(målt opptil 24 uker etter tiltaket ble gitt)

325

per 1000

328

per 1000 (299 til 360)*

Stor

⊕⊕⊕⊕

Bivirkning (leverfunksjon)

Paracetamol fører trolig til at flere får unormale leververdier sammenlignet med placebo

(målt opptil 24 uker etter tiltaket ble gitt)

18

per 1000

70

per 1000 (36 til 136)*

Middels

⊕⊕⊕◯

 

Livskvalitet

Ingen av studiene hadde målt livskvalitet

Ingen data

Ingen data

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

Bakgrunn

Helsenorge.no beskriver artrose som en samlebetegnelse på en leddsykdom der brusken eller beinet i leddet gradvis slites ned. Det kan gi smerter, ubehag og nedsatt funksjon i leddet. Artrose kan ikke kureres, men det finnes tiltak og behandlinger som kan redusere smertene og bedre funksjonsnivået. Det finnes samvalgsverktøy for pasienter med knertrose. Der beskrives ulike behandlingsmuligheter for pasienter med kneartrose. Fysisk aktivitet, som egenbehandling og fysioterapi, styrker muskulaturen rundt leddet og kan bedre funksjonen og bremse utviklingen av artrosesymptomene. Medikamentell behandling (paracetamol eller NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende medikamenter)) kan redusere smertene slik at det blir lettere å være i aktivitet, men stopper ikke utviklingen av artrosen. Osteotomi er en kneoperasjon som korrigerer beinet over eller under kneet, slik at den slitte delen av leddet får avlastning. Det bremser utviklingen av artrosen. Kirurgi med uniprotese erstatter slitte leddflater i deler av kneleddet med en protese (et kunstig ledd). Kirurgi med helprotese erstatter slitte leddflater i hele kneet med en protese (et kunstig ledd). Anbefalingen om paracetamol som førstevalg har vært omstridt på grunn av uklart kunnskapsgrunnlag. 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2017 og fant ti randomiserte kontrollerte studier med til sammen 3 541 personer. De hadde artrose i kne eller hofte, og var hovedsakelig mellom 40 og 90 år med en gjennomsnittsalder fra 55 til 70 år. Oppfølgingstiden varierte fra én uke til 24 uker. Paracetamol ble gitt som tabletter og dosen varierte fra omtrent to til fire gram per dag. Tre av de ti studiene oppga hvor studiene ble utført, og det var i USA. Forfatterne fant referanser til fem pågående studier som kan være relevante.  Studiene var i all hovedsak godt utført, men det var enkelte uklarheter i rapporteringen av hvordan randomiseringen ble utført. Tilliten var høy for mange av utfallene. I noen av analysene var det store forskjeller i resultatene (heterogenitet) uten at forfatterne kunne forklare hvorfor, og der ble tilliten trukket ned. Forfatterne utførte subgruppe-analyser og fant ingen forskjell i effekten ut fra dosens størrelse.