Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskningslitteratur om fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre.

Forside sengeleie.jpg

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskningslitteratur om fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskningslitteratur om fysiske og fysiologiske effekter av sengeleie hos eldre.

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for  et systematisk litteratursøk og søkte medisinske forskningsdatabaser. Søket ble utført i januar 2019. To forskere gikk, uavhengig av hverandre, gjennom titler og sammendrag, og vurderte relevans i henhold til et sett forhåndsdefinerte inklusjonskriterier.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 2558 unike referanser Av disse var 25 mulig relevante.
  • 10 studier handlet om effekt av sengeleie hos friske eldre.

15 studier handlet om effekt av sengeleie hos syke eldre.

Nedlastbar som PDF

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Denison E, Dahm KT, Sandberg H, Hafstad E, Håheim LL, Kornør H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-991-7