Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sensorteknologi for å støtte eldre som bor hjemme»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sensorteknologi for å støtte eldre som bor hjemme

Systematisk oversikt

Sensorteknologi for å støtte eldre som bor hjemme

Publisert

Vi utførte en oversikt over systematiske oversikter for å vurdere effekter av sensorteknologi på ressursbruk i helse- og omsorgstjenester, spesielt med vekt på helseøkonomiske analyser.

Forside sensorteknologi.jpg

Vi utførte en oversikt over systematiske oversikter for å vurdere effekter av sensorteknologi på ressursbruk i helse- og omsorgstjenester, spesielt med vekt på helseøkonomiske analyser.


Kan lastes ned som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Denison E, Steiro A, Hafstad E.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-057-6

Hovedbudskap

Sensorteknologi er en type velferdsteknologi som kan bidra til økt trygghet og sikkerhet hos eldre som bor hjemme. Eksempler på sensorer er magnetisk bryter, fotosensor, trykksensor, og bevegelsessensor. Vi utførte en oversikt over systematiske oversikter for å vurdere effekter av sensorteknologi på ressursbruk i helse- og omsorgstjenester, spesielt med vekt på helseøkonomiske analyser.

  • Det systematiske litteratursøket gav 528 unike referanser. Vi ekskluderte 467 av disse på bakgrunn av relevans, basert på tittel og sammendrag. Vi vurderte 61 systematiske oversikter i fulltekst basert på inklusjonskriterier.
  • Vi fant ingen systematiske oversikter som oppfylte inklusjonskriteriene. Vi mangler derfor kunnskapsgrunnlag for å trekke konklusjoner om effekter av sensorteknologi på ressursbruk i kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Vi valgte å formidle hovedresultatene fra den systematiske oversikten som kom nærmest spørsmålet vi ville svare på. Vi vurderte at oversikten hadde høy metodisk kvalitet.
  • Resultatene i den systematiske oversikten viser at det er få og små studier med et studiedesign som er egnet til å evaluere effekt av tiltak. Kun én av syv inkluderte randomiserte kontrollerte studier evaluerte sensorteknologi for overvåking av daglige aktiviteter.
  • Resultatene i sin helhet viste også at kun to prosent av alle inkluderte studier i oversikten undersøkte kostnad-nytte av teknologiene.

Sammendrag

Gruppen eldre over 60 år øker og beregnes å utgjøre en fjerdedel av befolkningen fram til år 2030. Det er et politisk mål at eldre skal ha mulighet å bo hjemme i størst mulig grad, selv med nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som kan bidra til økt trygghet og sikkerhet og til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. En type trygghets- og sikkerhetsteknologi er sensorer for omgivelseskontroll («ambient sensors»), som ikke bæres på kroppen, men som er installert i hjemmet. Eksempler på slike sensorer, er magnetisk bryter, temperatursensor, fotosensor, trykksensor og bevegelsessensor. Nasjonalt velferdsteknologiprogram omfatter et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Direktoratet for e-helse, og Helsedirektoratet. Det er hittil ikke foretatt kontrollerte evalueringer av effekter av teknologiene, ikke heller kostnads-nytteanalyser, i prosjektene i programmet.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest fremmet et forslag til Folkehelseinstituttet om å oppsummere effekter av sensorteknologi på ressursbruk i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesielt med vekt på helseøkonomiske analyser. Vi planla å utføre en oversikt over systematiske oversikter for å svare på spørsmålet. Et systematisk litteratursøk identifiserte 528 publikasjoner. Vi vurderte alle publikasjoner med tanke på relevans for spørsmålet, og vurderte 61 publikasjoner i fulltekst, opp mot inklusjonskriterier. Ingen av publikasjonene oppfylte våre inklusjonskriterier med vekt på ressursbruk på kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi valgte å formidle hovedresultatene fra den systematiske oversikten som kom nærmest spørsmålet vi ville svare på. Vi vurderte at oversikten hadde høy metodisk kvalitet. Formålet for oversikten var å undersøke evidens for smarte hjem-teknologier og teknologier for overvåking av helsetilstand i hjemmet hos eldre personer med sammensatte behov, samt kartlegge hvor utviklede disse teknologiene er (teknologimodenhet). Resultatene i den systematiske oversikten viser at det er få og små studier med et studiedesign som er egnet til å evaluere effekt av tiltak, og at et mindretall av studiene evaluerte teknologier hvor et helt system opererer i hele sitt forventende omfang. Av syv inkluderte randomiserte kontrollerte studier var det kun én som evaluerte sensorteknologi for overvåking av daglige aktiviteter; denne hadde utfall på fysisk og kognitiv status. De seks andre studiene evaluerte teknologier for overvåking av fysiske og fysiologiske funksjoner, som for eksempel telemonitorering. Resultatene i sin helhet viste også at kun 2 % av alle inkluderte studier undersøkte kostnad-nytte av teknologiene. Dokumentasjonen indikerer at få studier har evaluert sensorteknologi som beskrevet i inklusjonskriteriene til den systematiske oversikten vi planla å utføre.