Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose

Forskningsomtale

Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose. Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det ser ut til at pasienter som deltar i treningen har positive erfaringer og får mer tro på at trening kan være bra. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

Trening gir trolig mindre smerter og bedre fysisk funksjon for personer med artrose i hofte- eller kneledd. Det ser ut til at pasienter som deltar i treningen har positive erfaringer og får mer tro på at trening kan være bra. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Dalsbø TK.

Hovedbudskap

Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Bakgrunn

Artrose er en leddsykdom som medfører degenerasjon av brusk og bein. De vanligste symptomene er smerte, redusert bevegelighet og fysisk funksjon, og mange rapporterer om redusert livskvalitet. Artrose er mer vanlig hos kvinner enn hos menn, og er vanligere blant eldre og blant overvektige. Det finnes ingen behandling som kurerer artrose, men trening kan være nyttig for å styrke muskulatur og bedre bevegelighet og funksjon.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av trening som styrketrening, tai chi, yoga og aerob trening for personer med artrose i knær og/eller hofter. Nedenfor vises resultatene for slike treningstiltak sammenlignet med en kontrollgruppe. De som var i kontrollgruppen fikk blant annet opplæring, vanlig oppfølging, hjemmebesøk, kostholdsveiledning eller de sto på venteliste for å få treningsbehandling.

Studiene viste at trening fører:

  • Trolig til noe mindre smerte (⊕⊕⊕◯).
  • Trolig til noe bedre fysisk funksjon (⊕⊕⊕◯).
  • Muligens bedre tro på egen mestring (self-efficacy) (⊕⊕◯◯).
  • Trolig til liten eller ingen forskjell i angst og depresjon (⊕⊕⊕◯).
  • Muligens til bedre sosial funksjon (⊕⊕◯◯).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav. Det ble trukket for manglende blinding av deltakere og ulike resultater på tvers av studiene (heterogenitet). Ingen av studiene rapporterte informasjon om eventuelle bivirkninger eller uønskede hendelser.

I tillegg inkluderte forfatterne 12 kvalitative studier om pasienters holdninger til, og erfaringer med trening. De fant at kroniske kne- og hoftesmerter påvirker menneskers liv på mange områder. Pasientene mente det kunne være vanskelig å vite hvor mye man skal trene fordi bevegelse og belastning av ledene ofte ga smerte. Informasjon fra helsepersonell er viktig for å informere pasientene om gradering av trening slik at de unngår å trene av frykt for at leddet skal bli mer ødelagt. De som deltok i trening hadde positive erfaringer og mente at de fikk styrket sin tro på at trening var bra.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne søkte etter forskning frem til mars 2016, og fant 21 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 2372 inkluderte personer. Fjorten studier inkluderte menn og kvinner over 45 år med kneartrose, tre personer med hofteartrose og fire studier inkluderte personer med enten kne- eller hofteartrose. Studiene inkluderte ulike former for trening som trening under veiledning av fysioterapeut eller yogalærer eller hjemmetrening etter et program og inneholdt både styrke- og aerobe øvelser.

Det var stor variasjon i varighet, men de fleste programmene varte fra åtte til 12 uker med trening tre ganger i uken. Alle studiene var utført i høyinntekstland deriblant Norge.

Flere av studiene brukte WOMAC som er et spørreskjema for å vurdere kne- og hofteartrose. Skjemaet består av 24 spørsmål og er delt inn i tre delskalaer (spørsmål); smerte (fem), stivhet (to) og fysisk funksjon (17).

Ni studier med 1058 deltakere brukte WOMAC for å måle smerte, skår 0-20, der null er ingen smerte og 20 er maksimal smerte. Resultatene viste at hvis gjennomsnittlig smerte i kontrollgruppen var 6,5 poeng, vil de som trener gjennomsnittlig ha 1,25 poeng mindre smerte.

Tretten studier med 1599 deltakere brukte WOMAC for måle fysisk funksjon, skår 0-68. Lavere skår betyr bedre funksjon. Resultatene viste at hvis gjennomsnittlig funksjon i kontrollgruppen var 49,9 poeng, vil de som trener gjennomsnittlig ha 5,6 poeng bedre funksjon.

Kilde

Hurley M, Dickson K, Hallett R, Grant R, Hauari H, Walsh N, Stansfield C, Oliver S. Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010842. DOI: 10.1002/14651858.CD010842.pub2.