Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret (prosjektbeskrivelse)

  Kunnskapssenteret er basen for den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret og er del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet.

 2. Den norske mor og barn-undersøkelsen (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

 3. Digitale tiltak for par og familier som har relasjonelle problemer: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere effekter av og erfaringer med digitale tiltak for par og familier med relasjonelle problemer.

 4. Drikkevannsstudien (prosjektbeskrivelse)

  I hvilken grad bidrar drikkevann til sykdom? Det skal en landsdekkende spørreundersøkelse i befolkningen der vi kartlegge gastroenteritt og konsum av drikkevann gi oss flere svare på.

 5. Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (prosjektbeskrivelse)

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 6. Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal utarbeide en systematisk oversikt over studier av effekter av å samorganisere fastleger med andre helsetjenester i primærhelsetjenesten.

 7. Effekt av delt bosted for barn (prosjektbeskrivelse)

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt av delt bosted.

 8. Effekt av etterutdanning av helsepersonell (prosjektbeskrivelse)

  Etterutdanningstiltak som kurs, konferanser, arbeidsgrupper eller seminarer kan føre til forbedring av profesjonell praksis og en bedring i helserelaterte utfall for pasienten.

 9. Effekt av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og hovne ben: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere randomiserte kontrollerte studier som undersøker effekten av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og/eller tendens til hevelser i bena.

 10. Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere forskningen om effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.

 11. Effekt av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold, og bruk av tobakk (prosjektbeskrivelse)

  Hva er den dokumenterte effekten av kognitive terapier for å endre levevaner relatert til fysisk inaktivitet, usunt kosthold og bruk av tobakk?

 12. Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.

 13. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

 14. Effekt av mentorprogrammer for sårbare grupper (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om effekt av sysselsettingsorienterte mentorprogrammer for sårbare grupper.

 15. Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering (prosjektbeskrivelse)

  Helsedirektoratet har bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping av metadon/buprenorfin sammenlignet med vanlig LAR-behandling uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

 16. Effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behandling der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal se på effekten av psykososiale tiltak sammen med antipsykotika sammenliknet med psykososiale tiltak uten antipsykotika for personer med aktiv psykose.

 17. Effekt av Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov (prosjektbeskrivelse)

  Supported Employment og Individual Placement and Support er arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkere med bistandsbehov.

 18. Effekt av tidlige, korte, databaserte programmer på risikofylt bruk av alkohol og cannabis blant unge (prosjektbeskrivelse)

  Unge mennesker betyr her unge i alderen 15 til 25 år som er storforbrukere eller risikoforbrukere av enten ett eller begge disse stoffene.

 19. Effekt av tilpasset helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn (prosjektbeskrivelse)

  Formålet prosjektet er å lage en oversikt over systematiske oversikter som evaluerer effekt av tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 20. Effekt av trening for personer med alvorlige psykiske lidelser (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal utarbeide en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av trening for personer med alvorlige psykiske lidelser.