Hopp til innhold

Prosjekt

Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Europeisk samarbeidsprosjekt om ulikheter i helse. Prosjektet har som hovedmål at alle partnerland identifiserer og implementerer et tiltak for å redusere ulikhet i helse i løpet av prosjekttiden.

cropped-LogoSiteDef.jpg

Sammendrag

Joint Action on Health Equity Europe (JAHEE) er et nytt europeisk samarbeidsprosjekt om ulikhet I helse. Prosjektet involverer Europa kommisjonen og 22 EU medlemsland, samt Bosnia-Herzegovina, Norge og Serbia. Prosjektet er finansiert gjennom det tredje helseprogrammet i EU.

Partnerland må indentifisere og implementere et tiltak per arbeidspakke som de er en del av. Tiltaket skal bidra til å redusere ulikhet og urettferdig fordeling av helsetiltak.

Prosjektet består av fem tematiske arbeidspakker (WP):

  • WP5 Monitorering av ulikheter i helse
  • WP6 Miljø og livsstil
  • WP7 Migrasjon og helse
  • WP8 Tilgang til helse og omsorgstjenester for de som faller utenfor
  • WP9 Helse og ulikhet i politikk – politisk ledelse

Første steg De tematiske arbeidspakkene skal utvikle et felles rammeverk som inneholder den best tilgjengelige kunnskapen innen arbeidspakkenes område og som avgrenser prosjektet (Et Policy Framework for Action). I hver arbeidspakke skal de deltakende landene lage en oversikt over tilstand og behov avgrenset til arbeidspakkens behov og ulikhet i helse (En Country Assessment).

Andre steg Basert på denne oversikten skal landene velge tiltak som vil bidra til å redusere ulikhet i helse, og som er mulig å implementere innenfor prosjektets rammer.    

Tredje steg Til slutt skal det rapporteres og formidles anbefalinger basert på resultatene av første og andre steg i prosjektet.  

Norsk deltakelse

Norge leder og deltar i arbeidspakke 7 om Migrasjon og helse. Arbeidspakken har i alt 13 deltakende partnerland. I prosjekttiden skal vi implementere et til to tiltak som kan bidra til å redusere ulikhet i helse for innvandrere i Norge.

Publikasjoner/Leveranser

Policy Framework for Action for arbeidspakke 7

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bernadette Kumar

Prosjektdeltakere

Charlott Gyllenhammar Nordström
Helen Ghebremedhin

Om prosjektet


Kontakt

Send e-post

Kontaktperson FHI

Charlott Nordström