Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MoBaRheuma»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MoBaRheuma

Prosjekt

MoBaRheuma - Identifisering av risiko og protektive faktorer (genetiske og miljøfaktorer) for utvikling av revmatisk sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med studien er å øke kunnskapen om årsaker til inflammatoriske revmatiske lidelser som muliggjør innsetting av preventive tiltak.


Sammendrag

Formålet med studien er å øke kunnskapen om årsaker til inflammatoriske revmatiske lidelser som muliggjør innsetting av preventive tiltak.

Vi vil bruke genotype og fenotype-data fra MoBa og etablere kasus og kontroll grupper som vil analyseres sammen med data fra revmatologiske registre/internasjonale kohorter. Vi fokuserer primært på revmatiske sykdommer oppstått i barne alder; senere revmatisk sykdom oppstått i voksen alder. Vi vil identifisere genetiske og miljømessige faktorer som påvirker utvikling av revmatisk sykdom, hvordan disse faktorene interagerer, samt finne assosiasjon mellom slike årsaksfaktorer og variasjon i klinisk sykdomsbilde samt komorbiditet. Vi vil undersøke sjeldne genvarianter gjennom beregninger og sekvensering (men ikke prediktive tester).

Det vil også innhentes informasjon om sårbarhetsfaktorer i MoBa materialet, og sammenligne dette med tilsvarende informasjon i sykdomsgruppene. Prosjektet vil gi ny kunnskap om årsak og mekanismer ved revmatiske lidelser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektnummer

PBD 2836

Start

01.05.2020

Slutt

01.06.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1222

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Oslo universitetssykehus HF

Prosjektleder