Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alkoholloven i en utelivskontekst»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Alkoholloven i en utelivskontekst

Prosjekt

Alkoholloven i en utelivskontekst - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med prosjektet er å evaluere endringer i alkoholloven samt kommunenes alkoholforvaltning i utelivet.


Sammendrag

Delprosjekt 1: Evaluering av endringer i alkoholloven

Folkehelseinstituttet skal ifølge tildelingsbrevet fra HOD 2016 utføre oppdrag som følge av endringer i alkohollovgivningen. I følge tildelingsbrevet gjelder dette særlig en følgeevaluering av de normerte reglene for inndragning av bevilling (prikksystemet) og eventuell endring av fireårsregelen. For å undersøke endringer som følge av endringene i alkohollovgivningen vil vi samle inn data fra 2015 til 2019 gjennom undersøkelsen «Kommunenes forvaltning av alkoholloven» som gjennomføres årlig. Tallene fra 2015, altså før endringene trådte i kraft, kan sammenlignes med dataene fra de påfølgende årene for å se om det har skjedd endringer. I tillegg studeres prikksystemet og hvordan det har påvirket arbeidet med skjenkekontroll, rapportering og sanksjonering i såkalte dialog og veiledningskommuner.

Rapport fra del 1: Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet

Delprosjekt 2: Kommunal alkoholforvaltning i utelivet

Studie av hvordan norske kommuner kontrollerer, rapporterer og sanksjonerer brudd på alkoholloven. Prosjektet vil kartlegge hvordan myndighetenes beslutninger om skjenkepolitikk implementeres på kommunalt nivå. Studien har som mål å få mer kunnskap om praksiser og om hva som fremmer og hemmer god håndheving av alkoholloven. Det vil være et spesielt fokus på organisering/gjennomføring av skjenkekontroll, rutiner for rapportering av brudd, saksbehandling og sanksjoner. Prosjektet vil gi økt kunnskap om hvilke rammebetingelser som bør ligge til grunn for at kommunene best skal kunne arbeide med håndheving av alkohollovens bestemmelser på skjenkesteder. Det er gjort et utvalg på 11 små og store norske kommuner.

Analysene baseres på følgende data: Intervju med sentrale aktører (skjenkekontrollører, kommunale saksbehandlere, politiet), feltarbeid med skjenkekontroll/politi, samt dokumentanalyse.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak med Kristin Buvik som prosjektleder.

Status

Pågående

Finansiering

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet