Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hodelusundersøkelse 2018 (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hodelusundersøkelse 2018 (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

Hodelusundersøkelse 2018 (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Folkehelseinstituttet skal gjennom en spørreundersøkelse kartlegge forekomst av hodelus, rutiner for håndtering av hodelus samt kunnskap om hodelus i norske barnefamilier. Undersøkelsen vil gi viktig informasjon om hodelus i Norge. Bedre kunnskap gjør det lettere å bekjempe hodelus.

illustrasjon av hodelus som kryper
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sammendrag

Formål

For at Folkehelseinstituttet skal kunne gi best mulige råd om hodelus til familier, skoler, barnehager, helsesøstre m.m., er det nødvendig å finne ut hvordan hodelussituasjonen i Norge er i dag. Folkehelseinstituttet utførte en tilsvarende undersøkelse i 2008.

Om prosjektet

Undersøkelsen utføres i forbindelse med den nasjonale hodeluskampanjen i uke 35 i 2018. Husstandene til alle elever ved 41 barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø inviteres til å delta. Det er de samme skolene som deltok i 2008 som deltar i årets undersøkelse:

Tabell 1. Oversikt over de skolene der barna ble invitert til å delta.

By

Skole

Tromsø

Bjerkaker skole, Borgtun skole, Fagereng skole, Gyllenborg skole, Mortensnes skole, Reinen skole, Stakkevollan skole, Workinnmarka skole

Trondheim

Byåsen skole, Charlottenlund barneskole, Dalgård skole, Eberg skole, Hallset skole, Nardo skole, Stavset skole, Utleira skole, Åsheim barneskole

Bergen

Bønes skole, Damsbård skole, Kringlebotn skole, Landås skole, Midtun skole, Mjølkeråen skole, Paradis skole, Rolland skole, Ulsmåg skole, Varden skole

Bodø

Aspåsen skole, Hunstad skole, Løpsmark skole, Østbyen skole, Saltvern skole

Oslo

Grefsen skole, Høybråten skole, Karlsrud skole, Korsvoll skole, Rødtvet skole, Trasop skole, Tåsen skole, Vestli skole, Voksen skole

Undersøkelsen er anonym, og vurdert av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 

Gjennomføring

Alle elever får med seg en konvolutt hjem fra skolen. Denne inneholder en invitasjonsbrosjyre, et spørreskjema, en lusekam, en lynlåspose, en svarkonvolutt og en informasjonsbrosjyre om hodelus. Foresatte blir i undersøkelsen bedt om å gre alle personer i husstanden med vedlagte lusekam, fylle inn resultatet av greingen i spørreskjemaet og legge eventuelle funn av lus i lynlåsposen.

I spørreskjemaet skal de også fylle inn tidligere forekomster av hodelus, svare på spørsmål vedrørende husstandens rutiner for håndtering av lus, og svare på om de mener ulike påstander om lus er riktige eller gale. Spørreskjema og eventuelle funn av hodelus legges i svarkonvolutten som eleven tar med seg tilbake til skolen.

Høy svarprosent er viktig for at resultatene skal gi et mest mulig korrekt bilde av virkeligheten. Som et virkemiddel for å motivere deltagelse, vil skolen med høyest svarprosent bli premiert.

Publisering

Resultatene fra undersøkelsen skal publiseres i to artikler. Planen er at artiklene skal være publisert innen utgangen av 2020.

Resultatene fra den tilsvarende undersøkelsen i 2008 er publisert i to vitenskapelige artikler:

Start

2018

Slutt

2020

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet avdeling

Skadedyrkontroll

Prosjektleder

Bjørn Arne Rukke