Hopp til innhold

Prosjekt

MS-medisiner - en metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert

I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner. I denne nye metodevurderingen vi nå gjør, har vi inkludert to nye medisiner for MS. Vi har også fjernet en gruppe medisiner (interferonene) som var med i forrige rapport på grunn av at bruken av disse har lav prioritet. I tillegg har vi inkludert en medisin, rituximab, uten markedsføringstillatelse for MS, men som blir brukt "off-label" for denne indikasjonen.


Sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som berører sentralnervesystemet (CNS). Symptomene er avhengig av lokalisasjonen av lesjonene i CNS. Hyppigheten av MS i Norge er blant de høyeste i verden. Sykdommen starter vanligvis i 30-årsalderen og viser seg i form av gjentagende anfall (attakker) i omtrent 50% av pasientene: dette utvikler seg deretter til en sekundær progressiv fase. De fleste pasientene opplever økt funksjonshemming som inkluderer motorisk, sensorisk, visuell og tarm- og blære-systemer. Dagens medisiner som blir brukt på pasienter med tegn eller symptomer på betennelse er sykdomsmodifiserende medisiner. I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner.

I den nye metodevurderingen vi nå gjør har vi inkludert to nye medisiner for MS. Vi har også fjernet en gruppe medisiner (interferonene) som var med i forrige rapport på grunn av at bruken av disse har lav prioritet. I tillegg har vi inkludert en medisin, rituximab, uten markedsføringstillatelse for MS, men som blir brukt "off-label" for denne indikasjonen. Rituximab er registrert for reumatoid artritt, B-celle non-Hodgins lymfom og noen andre krefttyper. Vi vil undersøke relativ effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av disse medisinene i Norge. Rapporten vil også inkludere juridiske og etiske vurderinger for bruk av rituximab som et off-label medikament.

Om prosjektet