Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MS-medisiner - en metodevurdering (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MS-medisiner - en metodevurdering (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

MS-medisiner - en metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner. I denne nye metodevurderingen vi nå gjør, har vi inkludert to nye medisiner for MS. Vi har også fjernet en gruppe medisiner (interferonene) som var med i forrige rapport på grunn av at bruken av disse har lav prioritet. I tillegg har vi inkludert en medisin, rituximab, uten markedsføringstillatelse for MS, men som blir brukt "off-label" for denne indikasjonen.


Sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som berører sentralnervesystemet (CNS). Symptomene er avhengig av lokalisasjonen av lesjonene i CNS. Hyppigheten av MS i Norge er blant de høyeste i verden. Sykdommen starter vanligvis i 30-årsalderen og viser seg i form av gjentagende anfall (attakker) i omtrent 50% av pasientene: dette utvikler seg deretter til en sekundær progressiv fase. De fleste pasientene opplever økt funksjonshemming som inkluderer motorisk, sensorisk, visuell og tarm- og blære-systemer. Dagens medisiner som blir brukt på pasienter med tegn eller symptomer på betennelse er sykdomsmodifiserende medisiner. I 2016 utførte FHI en metodevurdering med nettverksanalyse på 11 forskjellige medisiner.

I den nye metodevurderingen vi nå gjør har vi inkludert to nye medisiner for MS. Vi har også fjernet en gruppe medisiner (interferonene) som var med i forrige rapport på grunn av at bruken av disse har lav prioritet. I tillegg har vi inkludert en medisin, rituximab, uten markedsføringstillatelse for MS, men som blir brukt "off-label" for denne indikasjonen. Rituximab er registrert for reumatoid artritt, B-celle non-Hodgins lymfom og noen andre krefttyper. Vi vil undersøke relativ effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av disse medisinene i Norge. Rapporten vil også inkludere juridiske og etiske vurderinger for bruk av rituximab som et off-label medikament.

Prosjektnummer

ID2018_004

Varighet

1 år

Start

05.2018

Slutt

05.2019

Status

Avsluttet

Oppdragsgiver

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Eksterne prosjektdeltakere

Effect and safety: Lars Bø, MD, Helse Bergen, Trygve Holmøy, MD, Ahus/UiO, Elisabeth Gulowsen Celius, MD, OUS/UiO, Rune Midgard, MD, Molde og Ålesund. Law and ethics: To be decided