Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

  Publisert Oppdatert

 2. Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

  Studier tyder på at mors bruk av folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere.

  Publisert Oppdatert

 3. Epilepsi hos små barn - del 2

  Hensikten med denne datainnsamlingen er å validere epilepsidiagnosene og samle inn opplysninger om viktige kliniske, anatomiske og nevrofysiologiske karakteristika hos de rammede barna.

  Publisert Oppdatert

 4. ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

  FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

  Publisert Oppdatert

 5. EuroMix

  EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.

  Publisert Oppdatert

 6. EuroMix (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med EuroMix-studien er å kartlegge hvilke kjemikalier vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn.

  Publisert

 7. European Observatory Health Systems Policy Monitor (prosjektbeskrivelse)

  The Observatory skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa.

  Publisert Oppdatert

 8. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.

  Publisert Oppdatert

 9. Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.

  Publisert

 10. Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp: En randomisert kontrollert studie

  I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp."

  Publisert Oppdatert

 11. Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen

  Denne studien skal undersøke hvordan modifiserbare risikofaktorer, kardiovaskulær sykdom og diabetes er relatert til fysisk funksjonsevne midt i livet.

  Publisert Oppdatert

 12. Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konlikt (FamilieForSK)

  Målet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om familiekonflikt og familiesamspill i det norske velferdssamfunnet, og hvordan dette påvirker barns tilpasning.

  Publisert Oppdatert

 13. Fars alder og barnekreft

  Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år.

  Publisert Oppdatert

 14. Fastlegers vurderinger av DPS 2018

  Samtlige av landets fastleger blir bedt om å vurdere sitt lokale distriktspsykiatriske senter og samarbeidet med dette.

  Publisert Oppdatert

 15. Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet

  Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosterets eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar.

  Publisert Oppdatert

 16. Folat og fettsyrer som årsak til forsinket språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Med dette prosjektet ønsker vi å finne årsaker til alvorlige lidelser som autisme og attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD).

  Publisert Oppdatert

 17. Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

  Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet.

  Publisert Oppdatert

 18. Folkebibliotek fremmer folkehelse i samarbeid med Helsebiblioteket.no

  Målet for prosjektet er å vise folkebiblioteket som arena for kunnskapsdeling av helseinformasjon.

  Publisert Oppdatert

 19. Forbedre diagnostikk av infeksjonssykdommer i Etiopia

  Studien skal forbedre diagnostikk ved å bruke presis, enkel og hurtig metodikk basert på genetisk påvisning av ulike mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) som forårsaker infeksjonssykdom.

  Publisert Oppdatert

 20. Fordelaktig effekt av amming på avkoms langvarige helse: direkte konsekvens eller mors pre-eksisterende risikoprofil?

  Studien skal undersøke hvilken effekt amming har på barns helse ved 7 års alder.

  Publisert