Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

  Pågående

  Publisert

 2. Den Norske Trippel-S Undersøkelsen

  Forskningsprosjektet søker å undersøke flere forhold, både omfang av og konsekvenser av vold og overgrep mot barn og unge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Det norske barnevaksinasjonsprogrammet: Holdninger, vaksineopptak og sikkerhet av HPV-vaksine og andre vaksiner i programmet

  Formålet med prosjektet er å belyse tre problemstillinger rundt barnevaksinasjonsprogrammet og introduksjon av HPV-vaksinen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Det norske identitetsprosjektet, N-IP

  Hovedmål er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk identitet og tilhørighet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Development of a rapid serological screening test for TB (TBRT project)

  Målet med dette prosjektet er å utvikle, evaluere og validere en rask, sensitiv og billig serologisk test for påvisning av TB sykdom som er egnet for bruk i utviklingsland.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Diabetes og dødelighet

  Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin, som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Diabetes, osteoporose og brudd

  Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

  For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser skal FHI gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

  Formålet er å studere tidstrender i diabetes.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. DIMJOB – Sosiale, demografiske og helserelaterte aspekter av teknologiindusert jobbtap

  Denne studien vil undersøke de sosiale, demografiske og helserelaterte aspektene av teknologiindusert jobbtap ved hjelp av norske befolkningsregistre.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Direkte og indirekte kostnader som følge av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne

  Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med det å ha omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

  Nyere studier antyder at eksponeringer i svangerskapet kan påvirke helse og sykdom hos avkom enten ved fødsel, i barnealder eller senere.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Dokumentasjonsgrunnlag om effekt av behandlingstiltak til nasjonale samvalgsverktøy.

  Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy, utvikler e-læringskurs og koordinerer implementering av samvalg i Norge.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 15. Dopingbruk utenfor organisert idrett

  Skaffelse av nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervj

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 16. Drikkevannsstudien

  I hvilken grad bidrar drikkevann til sykdom? Det skal en landsdekkende spørreundersøkelse i befolkningen der vi kartlegge gastroenteritt og konsum av drikkevann gi oss flere svare på.

  Pågående

  Publisert

 17. Drikkevannsstudien

  Ved å se på vannkonsum, selvrapportert mage-tarmsykdom og vannkvalitet over tid vil vi få økt kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom drikkevann og sykdom.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

  I dagens samfunn har den utbredte bruken og tilgangen til internett revolusjonert folks evne til å samle og dele helsemessig informasjon.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Dødelighet av hepatitt C i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å beskrive dødelighet av hepatitt C i Norge i perioden 1990-2017.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

  Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne forebygge slike dødsfall i fremtiden.

  Pågående

  Publisert Oppdatert