Hopp til innhold

Prosjekt

Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk - Mitt liv-studien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

SIRUS skal gjennomføre en longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk med skolerekruttering høst 2015 og baseline vår 2016.


Sammendrag

MITT LIV-undersøkelsen inviterte om lag 4000 elever fra 8., 9. og 10. trinn i ungdomskolen som skal følges hvert år over en periode på minst fem år. Studien vil undersøke tema som rusmiddelbruk, tilknytning til skole, venner og familie, generell fysisk og psykisk helse og bruk av sosiale medier.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Geir Scott Brunborg, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Kristin Buvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ola Røed Bilgrei, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Jasmina Burdzovic, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Rikke Iren Tokle, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet