Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Molekylærepidemiologi og antibiotikaresistens hos invasive Haemophilus influenzae i Norge 2017-2023»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Molekylærepidemiologi og antibiotikaresistens hos invasive Haemophilus influenzae i Norge 2017-2023

Prosjekt

Molekylærepidemiologi og antibiotikaresistens hos invasive Haemophilus influenzae i Norge 2017-2023 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å beskrive et norsk materiale av invasive Haemophilus influenzae stammer samlet inn av Folkehelseinstituttet i overvåkningsøyemed og i henhold til MSIS-forskriften.


Sammendrag

Haemophilus influenzae er en bakterie som vanligvis forårsaker luftveisinfeksjon, men som i noen tilfeller kan forårsake ulike alvorlige infeksjoner. Det finnes flere undertyper av bakterien. Frem til 1990-tallet var H. influenzae type b (Hib) en fremtredende årsak til blant annet hjernehinnebetennelse hos små barn i Norge. Etter at vaksinasjon mot Hib ble innført i Barnevaksinasjonsprogrammet i 1992, sank forekomst av denne bakterien betraktelig. Andre undergrupper av bakterien gir fortsatt gir alvorlig infeksjoner i alle aldersgrupper, men ser ut til å være mest utbredt blant eldre. Det er påvist flere former for antibiotikaresistens hos H. influenzae. Folkehelseinstituttet er nasjonalt referanse laboratorium for H. influenzae i Norge. Formålet med prosjektet er å beskrive et norsk materiale av invasive Haemophilus influenzae stammer samlet inn av Folkehelseinstituttet i overvåkningsøyemed og i henhold til MSIS-forskriften. Vi ønsker å undersøke epidemiologi, slektskap mellom stammer og markører for antibiotikaresistens sett i sammenheng med andre egenskaper hos bakteriene. I tillegg ønsker vi å undersøke om ulike grupper av stammer forekommer hyppigere enn andre i ulike aldergrupper, og om det er noen utvikling over tid. Vi vil benytte laboratoriedata fra referanselaboratoriet ved FHI, samt registerdata fra MSIS og SYSVAK og se på data og stammer fra perioden. 2017-2023. Fra 2017-2020 er ca. 200 stammer sendt til FHI hvor hele bakterienes arvestoff bestemt ved hjelp av helgenomsekvensering. Det kan bli aktuelt å inkludere flere stammer dersom disse sendes inn til FHI innenfor studieperioden. Sekvensene fra bakteriene vil bli analysert med bioinformatiske metoder. Deskriptive analyser vil bli utført for å beskrive epidemiologi, molekylærepidemiologi og antibiotikaresistens. Studien vil gi ny kunnskap om epidemiologi og antibiotikaresistens hos invasive H.influenzae i Norge. Resultatene vil kunne bidra til bedre diagnostikk og overvåking av antibiotikaresistens hos H. influenzae i Norge som igjen vil bidra til riktig behandling av slike infeksjoner hos pasienter for å forbygge utvikling av resistens. Resultatene vil deles i et fagfellevurdert tidsskrift og bli formidlet på nasjonale og/eller internasjonale konferanser, samt formidlet til helsepersonell, media og publikum.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Astrid Louise Wester, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Astrid Louise Wester, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Nermin Zecic, Sykehuset i Vestfold HF
Ragnhild Tønnessen, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Nadia Debech, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Jonas Christoffer Lindstrøm, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Ignacio Garcia Llorente, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Dagfinn Skaare, Sykehuset i Vestfold HF

Start

01.03.2021

Slutt

31.12.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Astrid Louise Wester