Hopp til innhold

Prosjekt

Helsemessige konsekvenser hos barn når foreldrene er nære slektninger - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å analysere helsemessige konsekvenser av inngifte, dvs. søskenbarnekteskap og andre former for nært slektskap mellom foreldre.


Sammendrag

Prosjektet skal utføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet er å analysere helsemessige konsekvenser av inngifte, dvs. søskenbarnekteskap og andre former for nært slektskap mellom foreldre. Innenfor rammene av et postdoktorprosjekt planlegges tre vitenskapelige artikler og én rapport. Artikkel 1 vil omhandle sykelighet forbundet med inngifte (total sykelighet og ulike sykdomskategorier). Artikkel 2 skal ta for seg dødelighet forbundet med inngifte (total dødelighet og ulike typer dødsårsaker). Artikkel 3 skal undersøke betydning av inngifte for trygdeytelser og arbeidsdeltagelse. Rapporten skal være en sammenfatning av funn fra artiklene, skrevet på norsk.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Pål Suren, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet