Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beregninger av Covid-19 spredningsdynamikk og epidemiologiske karakteristika»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Beregninger av Covid-19 spredningsdynamikk og epidemiologiske karakteristika

Prosjekt

Beregninger av Covid-19 spredningsdynamikk og epidemiologiske karakteristika - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om grunnleggende epidemiologiske egenskaper ved SARS-CoV-2 i Norge ved hjelp av registerdata samlet inn i beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19).


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om grunnleggende epidemiologiske egenskaper ved SARS-CoV-2 i Norge ved hjelp av registerdata samlet inn i beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19). Prosjektet vil kartlegge smittesprednings- og sykdomspotensialet til ulike virusvarianter i ulike deler av befolkningen (både vaksinerte, uvaksinerte og tidligere smittede) ved hjelp av informasjon om covid-19 tilfeller og deres registrerte nærkontakter. Videre vil prosjektet kartlegge effekten av ulike kontrollstrategier (TISK) på smittespredning og insidensrater. Kunnskap om nye virusvarianters spredningsevne er svært viktig for å kunne utarbeide gode risikovurderinger til støtte i myndighetens håndtering av covid-19 pandemien. Så lenge det er SARS-CoV-2 virus i omløp globalt må vi forvente at det før eller senere kan komme nye dominerende varianter med større spredningsevne. Det er også en risiko for at nye varianter kan ha større evne til å omgå immunitet og/eller gi et mer alvorlig sykdomsforløp enn dagens/tidligere virusvarianter som har vært i omløp. Kunnskap opparbeidet gjennom studier i utlandet er ikke nødvendigvis direkte overførbart til norske forhold. Beredt C19 inneholder sentrale data som kan bidra til å fremskaffe unik kunnskap om virusvarianters epidemiologiske egenskaper under norske forhold. Denne typen kunnskap vil være svært viktig i den videre håndteringen av epidemien, spesielt i lys av nåværende usikkerhet knyttet til den nye bekymringsvarianten "omikron" og eventuelt andre fremtidige bekymringsvarianter. Studiepopulasjonen vil inkludere alle personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i Norge siden begynnelsen av covid-19 epidemien i landet, samt deres nærkontakter. Dette er en registerbasert kohort-studie der data fra ulike register/data-tabeller fra Beredt C19 (opprettet ved Folkehelseinstituttet med hjemmel i helseberedskapsloven paragraf 2-4 og smittevernloven § 2-8 åttende ledd) vil inngå: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), MSIS-labdatabase, Aa registeret, Folkeregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og kommunenes digitale smittesporingsdata (smittede og deres nærkontakter). Registrene inneholder landsdekkende data på individnivå som kan kobles og gi oss et samlet avidentifisert datasett som kan benyttes til å svare på våre problemstillinger.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elisabeth Henie Madslien, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elisabeth Henie Madslien, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Arnoldo Frigessi, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo
Siri Laura Feruglio, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Hilde Kjelgaard Brustad, Stokastiske modeller og inferens, Universitetet i Oslo
Mohammed Umaer Naseer, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Neda Jalali, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet

Start

21.02.2020

Slutt

01.03.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Elisabeth Henie Madslien