Hopp til innhold

HPV vaksine (indikator 22)

Publisert

Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av vaksine mot humant papillomvirus (HPV).

Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av vaksine mot humant papillomvirus (HPV).


Vaksine mot humant papilloma virus (HPV) har vært en del av Barnevaksinasjonsprogrammet siden 2009 og tilbys jenter ved alder 12 år. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) har en egen dekningsstatistikk for HPV-vaksineringen. 

Resultater

Vaksinasjonsdekning for HPV-vaksine blant jenter ved alder 16 år har øket fra 67% til 81 % i perioden fra 2013-2016. Dette viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Diagram

Figur 1Vaksinasjonsdekning for HPV-vaksine blant jenter alder 16 år, i prosent.Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Se tabell nedenfor.

Tabell til figur 1

Tabell 1 

Vaksinasjonsdekning for HPV-vaksine blant jenter alder 16 år, i prosent

2013

2014

2015

2016

67,1

76,3

78,7

81,1

Tabell 1Vaksinasjonsdekning for HPV-vaksine blant jenter alder 16 år, i prosent. Kilde: Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). 

Datakilde: Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Datakilde for denne indikatoren er Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK). Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK har oversikt over vaksinestatus hos den enkelte og vaksinedekning i Norge. 

Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. Basisvaksinasjonen foregår i hovedsak i sped- eller småbarnsalder, og for de fleste vaksinene tilbys oppfriskningsvaksiner i skolealder.

Folkehelseinstituttet har ansvar for anskaffelse av vaksinene i Barnevaksinasjonsprogrammet og disse distribueres til kommunene. Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten og er gratis. Alle vaksiner som gis registreres på individnivå i SYSVAK.

Barnevaksinasjonsprogrammet utgir en årlig rapport som omfatter dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommer som det vaksineres mot, hvilke vaksiner som er brukt.

Måltall

  • Andel som har fått HPV-vaksine blant jenter alder 16 år, i prosent. 

Vaksinen tilbys jenter ved alder 12 år.  Vaksinasjonsdekningen beregnes ved alder 16 år. Det er et oppfølgingsprogram for dem som ikke møter. 

Vaksine mot humant papilloma virus (HPV) har siden 2009 har vært gitt i tre doser. Fra 2017 gis vaksinen som to doser.

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 22. Availability, as appropriate, if cost-effective and affordable, of vaccines against human papillomavirus, according to national programmes and policies. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.