Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)

Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)

Indikatoren beskriver følgende: Andel av voksne i alder 18 år og eldre som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag.

Indikatoren beskriver følgende: Andel av voksne i alder 18 år og eldre som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag.


Anbefalt daglig inntak av frukt og grønt er 5 om dagen. Indikatoren beskriver andel som har for lavt inntak.

Resultater

Andel som spiser mindre enn anbefalt mengde frukt og grønt var 78 % for menn og 75 % for kvinner i 2010-11. 

Diagram

Figur 1Andel av voksne som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag i 2010-11, i prosent. Kilde:Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11. Universitetet i Oslo, Mattilsynet og Helsedirektoratet. 

Datakilde: De nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost)

Datakilde for denne indikatoren er de nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost).

Resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) vil bli publisert senere.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner av de nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost).

Beskrivelse 

De nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost) gir data på individnivå om inntak av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i Norge. Det har hittil blitt gjennomført nasjonale kostholdsundersøkelser blant voksne i 1993, 1997 og 2010-11, i regi av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Mattilsynet og Helsedirektoratet. 

Norkost 3 ble gjennomført 2010-11 i et landsrepresentativt utvalg av voksne i alder 18-70 år med 37 % deltakelse (i alt 1787 personer deltok). Metoden som ble brukt var gjentatte 24-timers kostintervjuer samt et matvaretendensskjema. Neste Norkost undersøkelse planlegges omkring 2020.

Måltall

  • Andel av voksne som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag, i prosent. 

Resultatene er basert på to 24-timers kostintervju blant 862 menn og 925 kvinner. 

1 porsjon er definert som 100 gram grønnsaker, frukt eller bær. Tallene er beregnet som daglig inntak av grønnsaker, frukt og bær som inkluderer maksimum 100 g juice per dag. (Poteter er ikke inkludert.) 

Her er det ikke tatt hensyn til aldersfordelingen i den norske befolkningen. Det vil si at tallene ikke er aldersstandardisert.

Tolkning og feilkilder

Siden inntaket for hver person er et gjennomsnitt av to dagers registrering er det ikke tilstrekkelig til å si noe om enkeltpersonenes vanlige inntak. 

Global indikatordefinisjon

Indicator 16. Age-standardized prevalence of persons (aged 18+ years) consuming less than five total servings (400 grams) of fruit and vegetables per day.

Nasjonal tilpasning til global indikator

Tallene som vises representerer alderssammensetningen i den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 3. Tallene er ikke aldersstandardisert. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har bidratt med tallgrunnlaget.