Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)

Lavt inntak av frukt og grønnsaker (indikator 16)

Indikatoren beskriver følgende: Andel av voksne i alder 18 år og eldre som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag.

Indikatoren beskriver følgende: Andel av voksne i alder 18 år og eldre som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag.


Anbefalt daglig inntak av frukt og grønt er 5 om dagen. Indikatoren beskriver andel som har for lavt inntak.

Resultater

Andel som spiser mindre enn anbefalt mengde frukt og grønt e83% for menn og 70 % for kvinner.  Dette viser tall fra den sjuende Tromsøundersøkelsen gjennomført i 2015-16.

2021 NO fig 1 frukt.JPG

Figur 1. Andel i % som spiser mindre enn 5 porsjoner frukt og grønt daglig fordelt på kjønn. Tallene er basert på 11 425 menn og kvinner 40 år og eldre som besvarte matvarefrekvensskjemaet i den sjuende Tromsøundersøkelsen, 2015-2016.

Figur 2

Figur 2. Andel i % som spiser mindre enn 5 porsjoner frukt og grønt daglig fordelt på kjønn og 10 års aldersgrupper. Tallene er basert på 11 425 menn og kvinner 40 år og eldre som besvarte matvarefrekvensskjemaet i den sjuende Tromsøundersøkelsen, 2015-2016 

den siste landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 3, som ble gjennomført 2010-11, viste resultatene at 78 % av menn og 75 % av kvinner spiste mindre enn 5 porsjoner frukt og grønt daglig.  

Figur 3

Figur 3: Andel av voksne som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag i 2010-11, i prosent. Tallene er basert på 1787 menn og kvinner 18-70 år som besvarte to repeterte 24-timers kostintervjuer i den tredje nasjonale kostholdsundersøkelsen, Norkost 3, 2010-2011 ved Universitetet i Oslo, Mattilsynet og Helsedirektoratet.  

  • Les mer i Folkehelserapporten: Kosthald

Datakilder  

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og de nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost). 

Resultater fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) vil bli publisert senere. 

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.  

Datakilde: Tromsøundersøkelsen 

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune (Tromsø 1-7). De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. Tromsø 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 66 %. Tromsø 7 (2015-2016) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %. 

Måltall 

Andel av menn og kvinner 40 år og eldre i Tromsø som spiser mindre enn 5 porsjoner frukt og grønt per dag, definert som minst 250 gram per dag grønnsaker og minst 250 gram per dag frukt og bær. Drikke (juice/nektar) og poteter er ikke inkludert. Andelene er aldersstandardisert mot Norges befolkning 2016.  

Tolkning og feilkilder 

Resultatene fra Tromsøundersøkelsen er basert på et validert matvarefrekvensskjema, med spørsmål om inntak av 261 ulike matvarer, drikker, matretter og kosttilskudd. Ved besvarelse skulle deltakerne angi frekvens (hvor ofte spiser du…) og mengde (hvor mye…) av hver matvare, med sitt vanlige kosthold (siste år) i tankene. Matvarefrekvensskjemaet ble delt ut ved oppmøte i Tromsø 7 og 72% av de 21083 deltakerne besvarte skjemaet. Valide data fra 11425 deltakere er brukt. Mulige feilkilder i denne type data kan være knyttet både til utvalget (seleksjon av deltakere der de friskeste og høyest utdannede i større grad møter til undersøkelse) og variablene (over- og underestimering av henholdsvis sunne og usunne matvarer).  

Referanse 

Nilsen L, Hopstock LA, Grimsgaard S, Carlsen MH, Lundblad MW. Intake of Vegetables, Fruits and Berries and Compliance to "Five-a-Day" in a General Norwegian Population-The Tromsø Study 2015-2016. Nutrients. 2021 Jul 18; 13(7):2456. 

Datakilde: De nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost)

Datakilde for denne indikatoren er de nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost).

Resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) vil bli publisert senere.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner av de nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost).

Beskrivelse 

De nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost) gir data på individnivå om inntak av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i Norge. Det har hittil blitt gjennomført nasjonale kostholdsundersøkelser blant voksne i 1993, 1997 og 2010-11, i regi av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Mattilsynet og Helsedirektoratet. 

Norkost 3 ble gjennomført 2010-11 i et landsrepresentativt utvalg av voksne i alder 18-70 år med 37 % deltakelse (i alt 1787 personer deltok). Metoden som ble brukt var gjentatte 24-timers kostintervjuer samt et matvaretendensskjema. Den fjerde nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 4, er under pilotering. 

Måltall

  • Andel av voksne som spiser under 5 porsjoner frukt og grønt per dag, i prosent. 

Resultatene er basert på to 24-timers kostintervju blant 862 menn og 925 kvinner. 

1 porsjon er definert som 100 gram grønnsaker, frukt eller bær. Tallene er beregnet som daglig inntak av grønnsaker, frukt og bær som inkluderer maksimum 100 g juice per dag. (Poteter er ikke inkludert.) 

Her er det ikke tatt hensyn til aldersfordelingen i den norske befolkningen. Det vil si at tallene ikke er aldersstandardisert.

Tolkning og feilkilder

Siden inntaket for hver person er et gjennomsnitt av to dagers registrering er det ikke tilstrekkelig til å si noe om enkeltpersonenes vanlige inntak. 

Global indikatordefinisjon

Indicator 16. Age-standardized prevalence of persons (aged 18+ years) consuming less than five total servings (400 grams) of fruit and vegetables per day.

Nasjonal tilpasning til global indikator

Tallene som vises representerer alderssammensetningen i den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 3. Tallene er ikke aldersstandardisert. 

 

Historikk

03.01.2022: Nye figurer og oppdatert tekst.

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Tromsøundersøkelsen ved UiT Norges arktiske universitet og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo(UiO) har bidratt med tallgrunnlaget for Norkost 3. Tromsøundersøkelsen i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, har bidratt med tallene fra Tromsø 7.