Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kolesterolnivå (indikator 17)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kolesterolnivå (indikator 17)

Kolesterolnivå (indikator 17)

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig kolesterol blant voksne.

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig kolesterol blant voksne.


Resultater

Gjennomsnittlig kolesterolnivået har gått ned i perioden 1995-2019 i alle aldersgrupper. Dette viser resultatene fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner.

Kolesterol mean menn Nord Trøndelag NO 2021.JPG

Figur 1: Gjennomsnittlig total-kolesterolnivå innen 10 års aldersgrupper for menn i Nord Trøndelag, i mmol/l.  Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Tabell til figur 1

 

1995-97

2006-08

2017-19

20-29 år

4,8

4,6

4,5

30-39 år

5,5

5,3

5,1

40-49 år

6,0

5,6

5,5

50-59 år

6,2

5,7

5,5

60-69 år

6,2

5,5

5,3

70-79 år

6,2

5,3

4,9

80 år

5,8

5,2

4,6

 

Kolesterol mean kvinner Nord Trøndelag NO 2021.JPG

Figur 2: Gjennomsnittlig total-kolesterolnivå innen 10 års aldersgrupper for kvinner i Nord Trøndelag, i mmol/l. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Tabell til figur 2

 

1995-97

2006-08

2017-19

20-29 år

4,9

4,7

4,6

30-39 år

5,2

4,9

4,8

40-49 år

5,7

5,3

5,1

50-59 år

6,4

6,0

5,8

60-69 år

6,9

6,0

5,9

70-79 år

6,9

5,8

5,6

80 år

6,7

5,9

5,4

 

Diagram menn figur 1

Figur 3: Gjennomsnittlig total-kolesterolnivå innen 10 års aldersgrupper for menn i Tromsø, i mmol/l. Kilde: Tromsøundersøkelsen. 

Tabell til figur 3

 

2007-08

2015-16

30-39 år

5,2

 

40-49 år

5,6

5,5

50-59 år

5,7

5,6

60-69 år

5,5

5,3

70-79 år

5,3

5,0

80 år

5,1

4,9

 

Diagram kvinner figur 2

Figur 4: Gjennomsnittlig total-kolesterolnivå innen 10 års aldersgrupper for kvinner i Tromsø, i mmol/l. Kilde: Tromsøundersøkelsen. 

Tabell til figur 4

 

2007-08

2015-16

30-39 år

4,8

 

40-49 år

5,2

5,1

50-59 år

5,9

5,7

60-69 år

6,0

5,9

70-79 år

6,0

5,7

80 år

6,0

5,6

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og HUNT

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Tromsøundersøkelsen

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra 2010-2025. Tromsøundersøkelsen 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 63 %. Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %.

Måltall 

  • Gjennomsnittlig kolesterolnivå innen 10 års aldersgrupper, for menn og kvinner, i mmol/l. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke kolesterolnivået i befolkningen. 

Kolesterolnivået i de yngste aldersgruppene, der få bruker kolesterolsenkende medisiner, kan gi et inntrykk av utviklingen i kolesterolnivået uten påvirkning av medisinbruk. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke tatt hensyn til hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Datakilde: HUNT

Beskrivelse  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) startet opp med HUNT1 i 1984-86 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Nord Trøndelag fylke. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. HUNT2 (1995-97) omfattet over 65 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 70%. HUNT3 (2006-08) omfattet nær 51 000 i alderen 20 år og oppover, og hadde en oppmøteandel på 54%. HUNT 4 gjennomføres i perioden 2017-2019 og vil bidra med nye tall.

Måltall 

  • Gjennomsnittlig total-kolesterolnivå innen 10 års aldersgrupper, for menn og kvinner, i mmol/l. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke kolesterolnivået i befolkningen. 

Kolesterolnivået i de yngste aldersgruppene, der få bruker kolesterolsenkende medisiner, kan gi et inntrykk av utviklingen i kolesterolnivået uten påvirkning av medisinbruk. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke tatt hensyn til  hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety.

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 17. Age-standardized prevalence of raised total cholesterol among persons aged 18+ years (defined as total cholesterol ≥5.0 mmol/l or 190 mg/dl); and mean total cholesterol concentration. 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet i samarbeid med Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU).