Hopp til innhold

MoBa-prosjekter

Viser  130  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel

  Målet for dette prosjektet er å undersøke om konsentrasjonen av PFAS i plasma hos gravide påvirker hvor lenge kvinnene ammer etter fødselen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

  Dette forskningsprosjektet skal undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Effekter av foreldres utdanning på barns helse og utdanning

  This project will examine how maternal and paternal lifestyle, health and educational attainment influence their children’s health and school performance.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Påvirkningen av fars fedme på DNA-metylering hos barn

  Problemstillingen er om det overføres et metyleringsmønster fra overvektige fedre til barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (NeuroTox)

  Hvordan påvirker miljøgifter barna våre?

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

  Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Makronæringsstoffinntak og vektøkning i graviditeten, fødselsutfall og barns helse

  Betydning av inntaksmønsteret av makro-næringsstoffene (fett, protein og karbohydrater) og betydning for blant annet vektutviklingen under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. MoBa tannstudien

  Denne studien vil bruke barnets melketenner samlet inn i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) til å undersøke sammenhengen mellom miljøeksponering og utvikling av sykdom hos barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Barneepilepsistudien

  Barneepilepsistudien er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

  Prosjekt

  Publisert

 11. Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. BraPust

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

  Prosjekt

  Publisert

 13. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

  Prosjekt

  Publisert

 14. HELIX Barn og miljø (prosjektbeskrivelse)

  Studien Barn og Miljø undersøker hvordan forskjellige faktorer i miljøet påvirker barnas helse i tidlig alder.

  Prosjekt

  Publisert

 15. Spiseforstyrrelsesprosjektet i MoBa (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan det å ha en spiseforstyrrelse påvirker svangerskap og fødsel, samt hvordan det går med mor og barn de påfølgende årene etter fødselen.

  Prosjekt

  Publisert

 16. CP-studien (MOBAND) (prosjektbeskrivelse)

  Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer.

  Prosjekt

  Publisert

 17. Autismestudien (prosjektbeskrivelse)

  Autismestudiens formål er å beskrive utviklingsforløp og risikofaktorer for autismespekterforstyrrelser.

  Prosjekt

  Publisert

 18. Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

  Dette prosjektet bruker data fra to store kohorter for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Kostholdet i graviditeten og risikoen for kreft hos barnet

  Vi vil legge sammen data fra to kohorter, hvilket for første gang vil gi mulighet for å undersøke sammenhengen mellom mors kostvaner og barnets risiko for å utvikle kreft.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer

  Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 måneder til 8 år.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert