Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

Prosjekt

Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder (svangerskap og tidlig barndom) har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen.


Sammendrag

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder (svangerskap og tidlig barndom) har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen. Vi vil i dette prosjektet også ta hensyn til samspillet mellom miljøgifteksponeringer og kostholdets generelle kvalitet. Prosjektet første mål var å identifisere blandinger av miljøgifter og andre uønskede stoffer fra mat som foster og barn er utsatt for. Det andre målet er å undersøke sammenhenger mellom disse eksponeringene og vekst, fedme og metabolske forstyrrelser. Hittil har vi identifisert tre miljøgiftblandinger i kosten til norske gravide kvinner, et "kjøtt-mønster" som gjenspeiler høy eksponering for nitritt, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og perfluoralkylkarboxylater (PFCA), et "sjømat-mønster", som gjenspeiler høy eksponering for arsen, kvikksølv, dioksinlignende forbindelser og ikke-dioksin som polyklorerte bifenyler (PCB), og et "grønnsak-mønster" som gjenspeiler høy eksponering for kadmium, nitrater og benzo[a]pyren. Foreløpige resultater viser at det er ikke-lineære sammenhenger mellom prenatal eksponering for miljøgiftblandingene og barns vekst fra fødsel fram til 8-års alder. Det tredje målet er å undersøke om barnets genetiske predisposisjon for fedme spiller noen rolle for den eventuelle sammenhengen mellom eksponering for miljøgiftblandinger og de aktuelle helseutfallene (vekst og metabolske forstyrrelser). Et fjerde mål er å undersøke effekten av barnets kostholdskvalitet på vekst og fedme.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Thomas F Webster, Boston University
Martine Vrijheid, Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
Amrit Kaur Sakhi, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Kristine Vejrup, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Øyvind Helgeland, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Line Sørensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Helle Katrine Knutsen, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Ida Henriette Caspersen, Avdeling for miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Verena Sengpiel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bo Jacobsson, Sahlgrenska Akademin

Start

01.04.2017

Slutt

01.04.2025

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter


Tilknyttede prosjekter