Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Prosjekt

Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder (svangerskap og tidlig barndom) har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen.


Sammendrag

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder (svangerskap og tidlig barndom) har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen. Vi vil i dette prosjektet også ta hensyn til samspillet mellom miljøgifteksponeringer og kostholdets generelle kvalitet. Prosjektet første mål var å identifisere blandinger av miljøgifter og andre uønskede stoffer fra mat som foster og barn er utsatt for. Det andre målet er å undersøke sammenhenger mellom disse eksponeringene og vekst, fedme og metabolske forstyrrelser. Hittil har vi identifisert tre miljøgiftblandinger i kosten til norske gravide kvinner, et "kjøtt-mønster" som gjenspeiler høy eksponering for nitritt, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og perfluoralkylkarboxylater (PFCA), et "sjømat-mønster", som gjenspeiler høy eksponering for arsen, kvikksølv, dioksinlignende forbindelser og ikke-dioksin som polyklorerte bifenyler (PCB), og et "grønnsak-mønster" som gjenspeiler høy eksponering for kadmium, nitrater og benzo[a]pyren. Foreløpige resultater viser at det er ikke-lineære sammenhenger mellom prenatal eksponering for miljøgiftblandingene og barns vekst fra fødsel fram til 8-års alder. Det tredje målet er å undersøke om barnets genetiske predisposisjon for fedme spiller noen rolle for den eventuelle sammenhengen mellom eksponering for miljøgiftblandinger og de aktuelle helseutfallene (vekst og metabolske forstyrrelser). Et fjerde mål er å undersøke effekten av barnets kostholdskvalitet på vekst og fedme.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bo Jacobsson, Sahlgrenska Akademin
Line Sørensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kristine Vejrup, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Amrit Kaur Sakhi, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Helle Katrine Knutsen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Thomas F Webster, Boston University
Ida Henriette Caspersen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Verena Sengpiel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Øyvind Helgeland, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Martine Vrijheid, Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2017

Slutt

01.04.2025

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter


Tilknyttede prosjekter