Hopp til innhold

Prosjekt

Mødres kosthold i svangerskapet og autismespekterforstyrrelser hos barn: et sosialt perspektiv - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om kostholdskvalitet hos mødrene er assosiert med forekomst av autismespekterforstyrrelser og hvordan eventuelle assosiasjoner varierer med sosioøkonomisk status.


Sammendrag

Autisme er en utviklingsforstyrrelse med omfattende og livslange konsekvenser for enkeltindivider, familier og samfunnet. Selv om forekomsten er relativt sjelden har antall barn som får autisme diagnoser økt de senere årene, blant grunnet blant annet ny kunnskap om symptomer. Forskning har vist at genetikk er en viktig årsaksfaktor, men fortsatt gjenstår mange spørsmål, spesielt knyttet til livsstil og ernæring. Den norske mor og barn-undersøkelsen har gitt viktig kunnskap om at folsyretilskudd før svangerskapet reduserer risikoen for autisme. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om kostholdskvalitet hos mødrene er assosiert med forekomst av autismespekterforstyrrelser og hvordan eventuelle assosiasjoner varierer med sosioøkonomisk status. Betydningen av amming og ernæring i første leveår vil også undersøkes. Søskenanalyser og sammenligning av resultater i MoBa og ALSPAC vil kunne bidra med ny kunnskap på feltet. Ny kunnskap kan gi muligheter til bedre forebygging.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, University of Bristol
Alastar Leyland, University of Glasgow
Catrine Friel, University of Glasgow
Ruth Dundas, University of Glasgow
Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
Jana Anderson, University of Glasgow

Om prosjektet