Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trafikkstøy og barns søvn og helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trafikkstøy og barns søvn og helse

Prosjekt

Trafikkstøy og barns søvn og helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse.


Sammendrag

Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse. Omlag 25% av barn (under 20 år) utsettes for vegtrafikkstøy over anbefalte nivåer utenfor sin bolig, og undersøkelser tyder på at dette er sosialt ulikt fordelt. Det er relativt få studier som har sett på sammenhenger mellom trafikkstøy og barns søvnkvalitet, og det er uvisst om grenseverdier og anbefalinger knyttet til nattestøy i tilstrekkelig grad tar hensyn til barns søvnbehov. Barn trenger mer søvn enn voksne og tilstrekkelig søvn hos barn er spesielt viktig med hensyn på kognisjon og kognitiv utvikling. Det er også funnet sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og risiko for overvekt og fedme. I denne studien vil vi derfor se spesielt på sammenhengen mellom støy og søvn, og undersøke om utilstrekkelig søvn kan være en medierende faktor i mulig sammenenger mellom støy og kognitive problemer, risiko for overvekt/fedme og andre stressrelaterte helseutfall.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Geir Aamodt, Institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bente Margaret Oftedal, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Gunn Marit Aasvang, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Herold Olsen, Connectivity Technologies and Platforms, SINTEF AS
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Stephen A. Stansfeld, Queen Mary University of London
Erik Aune, Oslo kommune
Kjell Vegard Fjeldheim Weyde, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Clark Charlotte, Queen Mary University of London

Start

01.11.2013

Slutt

01.11.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang

Prosjektdeltakere ved FHI

Bente Margaret Oftedal

Norun Hjertager Krog