Hopp til innhold

Prosjekt

Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet. For å forstå dette nærmere vil vi se om også fars høyde er assosiert med mors risiko.


Sammendrag

Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet. For å forstå dette nærmere vil vi se om også fars høyde er assosiert med mors risiko. Hvis dette ikke er tilfelle, kan vi konkludere med at effekten ikke går via fosterets gener. For å forstå effekten av mors høyde vil vi også bruke resultater fra et annet prosjekt der vi har genotypet 11 000 mor-far-barn trioer fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Vi skal beregne den såkalte polygene risiko score for høyde basert på genotypene. Hvis denne viser seg å være assosiert med mors risiko for preeklampsi, vil vi ha sterkere holdepunkter for å si at det er årsakssammenheng mellom høyde og preeklampsi. Dette kan føre oss på sporet av årsakene til denne alvorlige sykdommen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Astanand Jugessur, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Øyvind Helgeland, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet