Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykofarmaka inkludert bruk av ADHD medisiner under graviditet - innsikt fra MoBa undersøkelsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykofarmaka inkludert bruk av ADHD medisiner under graviditet - innsikt fra MoBa undersøkelsen

Prosjekt

Psykofarmaka inkludert bruk av ADHD medisiner under graviditet - innsikt fra MoBa undersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil bruke funnene våre til å forbedre fremtidige registerbaserte studier av psykofarmaka under graviditet.


Sammendrag

Forskningen vår fokuserer på kvinner som bruker psykofarmaka under graviditet, med spesielt fokus på ADHD legemidler. Det meste av forskningen om sikkerheten ved bruk av psykofarmaka under graviditet er avhengig av store registerbaserte observasjonsstudier. Imidlertid mangler helseregistre ofte informasjon om livsstil og psykososiale faktorer som ikke fanges opp av kliniske diagnoser. Derfor kan bruk av informasjon fra en stor spørreskjemabasert studie gi en annen og unik innsikt om bruk av medisiner og sikkerhet under graviditet. Studiepopulasjonen vår trekkes fra Medisinsk fødselsregister (MFR). Den inkluderer alle graviditeter i Norge fra oktober 1999 til juli 2009, perioden som overlapper den norske mor-, far- og barnestudien (MoBa). Vi vil koble MFR-data med MoBa-spørreskjemaer, resepter for psykofarmaka (Reseptregisteret / Legemiddelregisteret), og mors utdanning, samt informasjon om død og migrasjon (SSB). Vi vil beskrive MoBa-deltakernes representativitet i henhold til mors-, graviditets- og fødsels-egenskaper/forhold, og bruk av psykofarmaka før, under eller etter graviditet sammenlignet med befolkningen generelt. Blant MoBa-deltakere vil vi validere informasjon fra resepter mot mors egenrapporterte medisinbruk. Til slutt vil vi beskrive konsekvensene av å slutte med ADHD-medisiner under graviditet, dvs hvordan det påvirker kvinnenes psykiske helse og helseadferd. Å forstå konsekvensen av å stoppe med medisiner vil hjelpe kvinner og deres helsepersonell å balansere risikoen og fordelene ved behandlingen. Vi vil bruke funnene våre til å forbedre fremtidige registerbaserte studier av psykofarmaka under graviditet. Dette arbeidet vil også bidra til å forbedre fremtidig MoBa-forskning ved å forstå potensialet for seleksjonsskjevhet i forskjellige subpopulasjoner, inkludert kvinner med ADHD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jacqueline Mallory Cohen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jacqueline Mallory Cohen, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Olga Basso, McGill University
Jennifer Hutcheon, The University of British Columbia
Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Carolyn Cesta, Karolinska Institutet
Chaitra Srinivas, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Helle Kieler, Karolinska Institutet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Johan Reutfors, Karolinska Institutet
Anders Engeland, Universitetet i Bergen
Kari Furu, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Michael B. Lensing, Oslo universitetssykehus HF
Randi Marie Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet

Start

01.08.2021

Slutt

31.07.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Jacqueline Mallory Cohen