Hopp til innhold

Prosjekt

ADHD-studien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa).


Sammendrag

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en av de vanligste psykiske lidelsene blant barn og unge og en nevroutviklingsforstyrrelse som er assosiert med negative livsutfall. Vi mangler i dag kunnskap om ADHD i førskolebarn og om utvikling av ADHD fra førskole til skolealder. Dette prosjektet skal identifisere tidlige indikatorer på ADHD og relaterte problemer ved å bruke data samlet inn i to tidligere kliniske studier med tre- og åtteåringer rekruttert fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Prosjektet utvider disse studiene ved å koble kliniske data med data fra MoBa og det Norske Pasientregister og vil følge deltakerne gjennom nye datainnsamlinger i MoBa. Prosjektet vil gi ny kunnskap om tidlig identifikasjon samt kontinuitet og diskontinuitet av ADHD og andre psykiske lidelser hos barn og ungdom*** kunnskap som er nødvendig for utvikling av tiltak og dermed kan bidra til bedre livsutfall for barn med risiko for å utvikle ADHD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Guido Philipp Emmanuel Biele, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Pål Zeiner, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter