Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Smertefølsomhet og kronisk smerte hos ungdom

  Kronisk smerte er et betydelig folkehelseproblem og den viktigste årsak til uførhet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Smittes mennesker med resistente bakterier fra kylling?

  ESBL-bakterier funnet hos friske og syke mennesker sammenlignes, for å finne mikrobiologiske indikasjoner på at det kan ha foregått smitte fra kylling til menneske av denne typen antibiotikaresistens.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 3. SMS mot e-post for rekruttere studenter til å delta i en spørreskjemaundersøkelse om covid-19: et randomisert forsøk

  Vi vil undersøke om SMS-invitasjoner fører til høyere responsrate enn å invitere via epost, i en spørreskjemaundersøkelse blant studenter ved universiteter og høgskoler.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Socioeconomic disparities in offer and uptake of antenatal care

  Studien vil undersøke om det foreligger sosiale klasseforskjeller i fosterdiagnostikk samt eventuelle årsaker til slike forskjeller.

  Avsluttet

  Publisert

 5. Sosial ulikhet i alkoholbruk, røyking og livsstilssykdom

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om den relative betydningen av utdanning, inntekt og yrkesstatus for samlet sosial ulikhet i alkoholbruk og røyking.

  Pågående

  Publisert

 6. Sosial ulikhet i diabetes i Tromsundersøkelsen (1994-2016)

  Vi vil analysere sosioøkonomiske forskjeller i diabetesforekomst, behandling og helsetjenestebruk.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Sosial ulikhet og helse. Utvikling over tid i Norge del 2

  Formålet er å undersøke betydning av inntekt, utdanning, sivilstatus, arbeidstilknytning og bosted for ulike sykdomsdiagnoser og dødsårsaker.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 9. Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

  Vi skal vurdere de helsemessige konsekvensene av forskjellige sosiale miljøer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

  Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker

  I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker.

  Avsluttet

  Publisert

 12. Sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdom: trender, mekanismer og potensielle intervensjoner

  Denne studien vil undersøke sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos barn fra fødsel til de er 14 år gamle.

  Pågående

  Publisert

 13. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Pågående

  Publisert

 14. Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver

  Vi har lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.

  Pågående

  Publisert

 15. SpIDnet II (yngre enn 65 år)

  Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.

  Pågående

  Publisert

 16. Spiseforstyrrelsesprosjektet i MoBa (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan det å ha en spiseforstyrrelse påvirker svangerskap og fødsel, samt hvordan det går med mor og barn de påfølgende årene etter fødselen.

  Pågående

  Publisert

 17. Språk- og læringsstudien

  Ved å sammenstille data vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Stabilitet-variasjon av HDL-K nivå hos enkeltindivider

  HDL-kolesterol (HDL-K) som markør for alkoholinntak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

  Pågående

  Publisert