Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Resistensforekomst ved hiv, hepatitt B og hepatitt C ved økt forbruk av antiviralia - prosjektbeskrivelse

Virusresistens kan oppstå under antiviral behandling eller være tilstede ved smitte.

Sammendrag

Virusresistens kan oppstå under antiviral behandling eller være tilstede ved smitte. Resistens ved primær hiv kobles til MSIS for å skille pasienter smittet i Norge og utlandet og mellom ulike smittegrupper. Hypoteser: Prevalens av resistens ved smitte i Norge er lavere enn ved utlandsmitte. Økt bruk av forebyggende behandling gir økt resistens. Resistenstesting av HBV utføres ved terapisvikt og genotyping. Hypoteser: Resistens er årsak til behandlingssvikt, og sees oftere etter flere terapiregimer. Resistens sees ikke hos ubehandlede. Det er behov for norske resistensdata for HCV. Hypoteser: Resistens er vanligste årsak til behandlingssvikt. Resistens ses oftest hos sprøytemisbrukere, og ved genotype 3 behandlet med NS5A-hemmer. Data samles frem til 2026. Fra MSIS registreres: Kjønn, alder, bostedsfylke, smittevei, føde- og smitteland. Fra referanselab. fås virustall, antiviralia og resistensdata. Prosjektet vil gi viktig kunnskap for behandlingsstrategi og forebygging av resistens.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Susanne Gjeruldsen Dudman, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet

  • Start 01.06.2016
  • Slutt 31.12.2026
  • Status Pågående
  • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet