Hopp til innhold

Prosjekt

Analyse av minisatellimutasjoner og epigenetiske endringer i triader fra MoBa - Fokus på fars bidrag til genetiske og epigenetiske endringer hos barnet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det overordnede målet med studie er å beskytte det nyfødte barnet mot helseproblemer forårsaket av fars livsstil. Vår ambisjon er å identifisere de paternelle faktorene som er viktigst for barnets helse, og dermed forhindre og forebygge helserisiko for den neste generasjon.


Sammendrag

Det overordnede målet med studie er å beskytte det nyfødte barnet mot helseproblemer forårsaket av fars livsstil. Genetiske og epigenetiske konsekvenser for paternell miljøeksponering skal analyseres ved hjelp av avanserte genetiske og epigenetiske metoder. Vi har tidligere utført et lignende studie på minisatellittmutasjoner som ble utført på en liten kohort, BraMiljø, der de oppsiktsvekkende resultatene nylig ble publiserte i FASEB J. (J.O. Linschooten et al., FASEB J., 2013). Denne søknaden omfatter nye og flere triader (400 mor, far og barn) fra Mor og barn-kohorten (MoBa) og som inkluderer flere og mer omfattende analyser for å verifisere og undersøke grundigere de nylig publiserte funnene. Vi ønsker å bekrefte at mutasjonene fra far som er forårsaket av fars røyking, alder eller livsstil blir overført til barnet. Vår ambisjon er å identifisere de paternelle faktorene som er viktigst for barnets helse, og dermed forhindre og forebygge helserisiko for den neste generasjon.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristine Bjerve Gützkow, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristine Bjerve Gützkow, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Nur Duale, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Ann-Karin Hardie Olsen, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Gunnar Brunborg, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Carole Yauk, Health Canada
Roger W.L. Godschalk, Universiteit Maastricht
Francesco Marchetti, Health Canada
Andrea Rowan-Carroll, Health Canada
Andrew Schoenrock, Health Canada

Om prosjektet