Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Metodevurdering av 177Lu-PSMA-617 behandling ved metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft - Protokoll for fullstendig metodevurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Metodevurdering av 177Lu-PSMA-617 behandling ved metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft - Protokoll for fullstendig metodevurdering

Prosjekt

Metodevurdering av 177Lu-PSMA-617 behandling ved metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft - Protokoll for fullstendig metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utrede effekt og sikkerhet ved bruk av 177Lu-PSMA-617 til behandling av prostatakreft, samt organisatoriske og helseøkonomiske konsekvenser av behandlingen i en fullstendig metodevurdering.


Sammendrag

Prostatakreft er den mest vanlige formen for kreft blant norske menn. I 10-20% av tilfellene vil kreften utvikle seg til metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Ettersom mCRPC er uhelbredelig, er behandlingsmulighetene begrenset til palliasjon: stråling og kjemoterapi benyttes for symptomlindring og livsforlengende behandling. Radioligandterapi (RLT) er i økende grad brukt i behandling av ulike krefttyper. RLT-behandling av mCRPC bruker radionukliden lutetium-177 koblet med en ligand for prostataspesifikt, membranantigen (PSMA). Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utrede effekt og sikkerhet ved bruk av 177Lu-PSMA-617 til behandling av prostatakreft, samt organisatoriske og helseøkonomiske konsekvenser av behandlingen i en fullstendig metodevurdering.

Vi skal gjennomføre et systematisk litteratursøk i relevante databaser. Referanser vil screenes basert på tittel, sammendrag og fulltekst, og vil inkluderes i henhold til forhåndsbestemte seleksjonskriterier. Vi planlegger å ekstrahere og analysere data fra de inkluderte studiene, og resultatene vil sammenfattes og presenteres i en rapport skrevet på engelsk. Vi vil vurdere metodologisk kvalitet i de inkluderte studiene, og i tillegg til tiltro til resultatene. Vi kommer også til å gjennomføre en helseøkonomisk evaluering og en femårig budsjettinnvirkning. Dersom vi mottar en dokumentasjonspakke fra Novartis, vil dette bli implementert inn i vårt arbeid, samtidig som vi tilstreber å gjennomføre en fullstendig metodevurdering.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ingrid Kristine Ohm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Martin Robert Lerner, Folkehelseinstituttet
Anna Karina Stoinska-Schneider, Folkehelseinstituttet
Gunn Eva Næss, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Beate Lidal, Folkehelseinstituttet
Beate Charlotte Fagerlund Kvist, Folkehelseinstituttet

Start

15.06.2022

Slutt

15.06.2023

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet