Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

Prosjekt

Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.


Sammendrag

Dette er en undersøkelse for å forstå årsakene til leukemi hos barn. Leukemi er den hyppigste kreftformen hos barn og viser økende hyppighet. Vi kan i dag ikke forebygge leukemi fordi vi i liten grad kjenner årsakene. Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet. Mange kvinner utsetter i dag fødsler og kvinnene har derfor oftere enn før sykdommer i svangerskapet. Dette gjelder blant annet fedme, diabetes og astma. Ved å samarbeide i de nordiske land og ved å koble nasjonale fødsels- og kreftregistre, vil vi etablere et utvalg på 8,8 millioner mor-barn par, som gjør at vi med tilstrekkelig statistisk styrke kan etterprøve hypoteser om at mors sykdom i svangerskapet øker risikoen for leukemi hos barn. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet ledes fra Århus universitet, og har fått en bevilgning fra Nordic Cancer Union.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Minor Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Per Minor Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2016

Slutt

31.08.2021

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Per Magnus