Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tankekraft - et livsmestringsprogram»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tankekraft - et livsmestringsprogram

Prosjekt

Tankekraft - et livsmestringsprogram - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Prosjektet skal teste om programmet "Tankekraft" styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger. Gjennom programmet får ungdommene kunnskap om god psykisk helse og gode måter å mestre utfordringer på. Det kan hjelpe dem til å takle daglige utfordringer og motgang.


Sammendrag

Skolen gir elever kunnskap om hvordan de kan styrke sin fysiske helse (gymnastikk). Nå skal elevene også få kunnskap om hvordan de kan styrke sin psykiske helse («tankegym»). Skolebaserte helsefremmende intervensjoner som har til hensikt å styrke den psykiske helsen, har vist seg å være både effektive (Stockings m.fl., 2016) og samfunnsøkonomiske (McDaid m.fl., 2017).

Det er mange tiltak i Norge, men det som er enestående i vårt prosjekt er at tiltaket er forankret helt tilbake til 1970-tallet. Tiltaket er testet og revidert i internasjonale forskningsprosjekter frem til i dag. Kunnskapsgrunnlaget bak tidligere versjoner er omfattende og solid. Hele 32 studier har vist at det er god effekt på ulike målgrupper (van Zoonen m.fl., 2014).

I Norge finnes det flere versjoner, blant annet «Kurs i depresjonsmestring (KiD)» (Dalgard., 2009), «Mestringskurs for ungdom (DU)» (Garvik et al., 2013) og «Kurs i belastningsmestring (KiB)» (Sælid, et al., 2016a; Sælid, et al., 2016b). Men ingen, hverken i utlandet eller i Norge, har testet tiltaket som allment tiltak for hele skoleklasser.

Den nyeste versjonen heter «Tankekraft – et livsmestringsprogram». Både lærere og elever har vært med på å forme innholdet i kursboken. Vi tester om Tankekraft styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger og motgang. Ungdommene skal lære om god psykisk helse og gode måter å mestre utfordringer på. Det kan hjelpe dem til å takle daglige utfordringer og motgang.

Mål

Vi skal undersøke om Tankekraft styrker elevenes livskvalitet, selvfølelse, selvkontroll, skolekarakterer og tro på egne evner. Vi skal også undersøke om Tankekraft forebygger og minsker plager som angst og depresjon, og frafall fra skolen. Til slutt ønsker vi å finne ut av hvor fornøyde elevene og lærerne er med programmet, om de syns at klassemiljøet og relasjonene har endret seg, og hvor økonomisk lønnsomt slike programmer er for samfunnet. 

Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om man på en økonomisk lønnsom måte kan bruke slik ferdighetstrening til å få bedre psykisk helse, styrke skoleprestasjoner, hindre frafall fra skolen og minske psykiske plager blant elever i videregående skole. Slik kan Tankekraft få betydning både for den enkelte, familien, fylkeskommunen, landet og for fremtidige skolereformer.

Prosess

Våren 2018 gjennomgår ca. 170 lærere en intensiv opplæringsuke i programmet. Psykolog Trygve Børve trener lærerne i regi av Fagakademiet. Lærerne underviser deretter førsteårselever ved de videregående skolene (vg1) i Tankekraft i en periode på ti uker.

Undersøkelsen er en såkalt randomisert kontrollert longitudinell kluster-studie. Det vil si at klassene på vg1 blir delt tilfeldig inn i to grupper. Den ene gruppen starter med Tankekraft i september 2018. Den andre gruppen starter med Tankekraft i januar 2019. I alt vil ca. 2400 elever ved ni videregående skoler i Østfold fylkeskommune og én skole i Ski kommune få Tankekraft som en del av den vanlige skoleundervisningen.

Forskerne skal koble datamaterialet til andre ungdomsundersøkelser (UngData), og (hvis ytterligere forskningsmidler) følge elevene i opptil 15 år etterpå for å se på fullført utdanning, yrkesvalg og arbeidsdeltakelse. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Nikolai Olavi Czajkowski, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Nikolai Olavi Czajkowski, Universitetet i Oslo
Gry Anette Sælid, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Miguel Delgado Helleseter, California State University Channel Islands
Margaret Barry, National University of Ireland, Galway
Leif Edvard Aarø, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Arne Holte, Universitetet i Oslo
Thormod Idsøe, Universitetet i Stavanger
Hans Morten Nordahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
John Roger Andersen, Høgskulen på Vestlandet

Varighet

3 år

Start

01.08.2018

Slutt

31.12.2032

Status

Pågående

Finansiering

EXTRA HDI ØFK

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Nikolai Olavi Czajkowski

Prosjektdeltakere ved FHI

Nikolai Olavi Czajkowski

Leif Edvard Aarø


Tilknyttede prosjekter