Hopp til innhold

Nye rapporter

Viser  1927  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Bruk av lukkede institusjoner

  Vi fikk i oppdrag av Bufdir å identifisere studier om bruk av lukkede institusjoner i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) land.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside Bruk av lukkede institusjoner.jpg
 2. Forekomst og behandling av atferdsforstyrrelser

  Bufdir ønsket en rask oppdatering av rapporten «Atferds-forstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak» av Skogen og Torvik.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside adferdsvansker.jpg
 3. Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttet har gitt råd til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i flere dokumenter i forbindelse med beslutninger som ble tatt av regjeringen 7. mai om gjenåpning av Norge.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 4. Bruk av cannabis og andre ulovlige rusmidler blant 15–16-åringer

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) fra 2019.

  Notat

  Publisert

 5. Nasjonale tiltak

  Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger til målrettede nasjonale tiltak som er nødvendige for å redusere smitterisikoen for grupper som nå i større grad er utsatt for smitte.

  Notat

  Publisert

 6. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 2469 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 7. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 665 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater_Side_01.png
 8. Omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet dette kunnskapsnotatet om omsorgstjenesteforskningen i Norge i perioden 2012-2019 på oppdrag fra Forskningsrådet.

  Forskningskartlegging

  Publisert

  Forside nfr_kunnskapsnotat_omsorgstjenesteforskningen_org.jpg
 9. Driftsrapport 2019 Helseregistre ved Folkehelseinstituttet

  Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av helseregistrene i Folkehelseinstituttet.

  Notat

  Publisert

 10. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019

  Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) presenterer nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner.

  Rapport

  Publisert

  Ravn 2019_Omslag_web.png
 11. Covid-19 vaksinasjon (deloppdrag 1)

  Svar på deloppdrag 1.

  Notat

  Publisert

 12. Kartlegging av kommunenes oppfølging av badevannskvalitet ved friluftsbad

  Det er viktig å sørge for at bading i liten grad representerer en helserisiko på de steder som er tilrettelagt for friluftsbad.

  Rapport

  Publisert

  Protokoll for vann og helse_badevannskvalitet.png
 13. Influensasesongen i Norge 2019-2020

  2019-2020 sesongens influensautbrudd begynte i uke 52. Influensatoppen ble nådd i uke 8 og utbruddet nådde kun lavt nivå,, noe som indikerer at utbruddet var mildere enn normalt.

  Rapport

  Publisert

 14. Beskrivelse og vurdering av oversikter om samvær etter omsorgsovertakelse

  Vi fikk i oppdrag å vurdere et antall publikasjoner om samvær etter omsorgsovertakelse i regi av barnevernet.

  Notat

  Publisert

  Forside vurdering oversikter samvær.jpg
 15. Beskrivelse og vurdering av en oversikt om tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å vurdere metodisk kvalitet på en publikasjonen "Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge" (Møller 2018).

  Notat

  Publisert

  Forside vurdering av oversikt Møller.jpg
 16. Covid-19-epidemien: Veileder om smittevern i barnehager

  Veilederen gir råd og støtte til barnehager under koronavirusutbruddet (covid-19) 2020.

  Veileder

  Publisert Oppdatert

  veileder-barnehage.PNG
 17. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole

  Denne veilederen gir råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet).

  Veileder

  Publisert Oppdatert

  veileder-ungdom.PNG
 18. Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens

  Epidemier i storbyer og urbane miljøer gir særskilte folkehelseutfordringer og truer samfunnets sikkerhet. Rapporten presenterer råd for utarbeiding av beredskapsplaner for byer.

  Rapport

  Publisert

  Urbanization report.JPG
 19. Videre plan for applikasjonen Smittestopp

  Oppdrag om hurtigutredning - Videre plan for applikasjonen Smittestopp 15.09.2020

  Notat

  Publisert

 20. Betennelsesdempende legemidler for akutte korsryggsmerter

  Betennelsesdempende legemidler gir trolig litt mindre smerte og litt bedre funksjon sammenlignet med narrepiller for personer med akutte ryggsmerter, viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

  Forskningsomtale

  Publisert