Hopp til innhold

Veileder

MRSA-veilederen (Smittevern 16)

MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten.

MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten.


Sammendrag

I tillegg har veilederen en bakgrunnsdel som gir generell omtale av MRSA samt en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for hovedtiltakene i veilederen og en sammenligning av MRSA-tiltak i lavendemiske land.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Av: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  • Forfattere: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.