Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  31  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children (Forskerprosjekt - FRIMEDBIO).

  Prosjektet skal undersøke om PFAS er av betydning for vaksine responsen også ved lavere nivåer, og undersøke tarmfloraens rolle for vaksineresponser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. EuroMix

  EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Effekt av skadet hudbarriere på opptak av kjemikalier

  Vi ønsker å undersøke i hvilken grad en endret hudbarriere vil påvirke dermalt opptak av kjemikalier.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

  I dette prosjekt vil vi undersøke om forskjellige intrauterine miljøfaktorer har en årsaksmessig effekt på svangerskapskomplikasjoner ved å benytte genetiske markører som instrumentelle variabler.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Perfluoralkylstoffer (PFASs) konsentrasjoner i blod og menstruasjonsegenskaper i kvinner

  Hovedmålet for dette prosjektet er derfor å undersøke forholdet mellom PFAS eksponering og menstruasjonsegenskaper i kvinner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. In vitro studie av effekter av miljøfaktorer på immunceller fra blod

  Vår hypotese er at enkelte miljøfaktorer kan endre funksjonaliteten til immunceller og dermed bidra til utvikling av immunrelaterte sykdommer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. EXIMIOUS - Mapping Exposure-Induced Immune Effects: Connecting the Exposome and the Immunome

  We will build a multifaceted toolbox to help assess the impact of the exposome on the immune system at the level of individuals and populations.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Reliability of Free and Total BPA analyte measures in MoBa

  We propose a reliability study of BPA biomarkers over the course of pregnancy that separates total and free BPA, using the reliability substudy urine samples collected in MoBa.

  Prosjekt

  Publisert

 10. Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

  Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Kjemiske analyser i eksternt prosjekt om hormonhermende stoffer

  Hovedmålet med prosjektet er å studere eksponering for hormonhermende stoffer og pubertet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Kan miljøgifter påvirke stressreaksjoner i isolerte blodceller fra menneske?

  Denne studien vill vise om blandinger og enkeltstoffer av kjemikalier samt partikler som vi får i oss via miljøet kan ha negative effekter på humane immunceller.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser hos fostre og i tidlig barndom

  Formålet med vårt prosjekt er å få mer kunnskap om immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) hos fostre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

  Dette forskningsprosjektet skal undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering

  Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for visse forbrukskjemikalier, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. HELIX: Gravid og Miljø

  HELIX: Gravid og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX. Et økende antall helseproblem hos barn kan knyttes til miljøpåvirkninger.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. HELIX Barn og miljø

  HELIX Barn og Miljø er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt under 7. rammeprogram kalt HELIX (The Human Early-Life Exposome). Vi samarbeider med flere land i Europa.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. GoodStart

  Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

  Dette prosjektet bruker data fra to store kohorter for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Påvirker kjemikalie eksponering i svangerskapet immunresponsen i nese-celler fra 7 år gamle barn?

  Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater under svangerskapet og immunrespons ved 7 års alder.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert