Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

Prosjekt

Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet vil vi bruke data fra to store kohorter, MoBa og EDEN-Frankrike, for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen.


Sammendrag

Alle er utsatte for miljøgifter og man mistenker at noen av disse vil kunne påvirke fødselsvekt og vektutvikling hos barna. Fosterstadiet og de første leveårene er det mest kritiske tidsintevallet for å bli påvirket av miljøgifter (Baker teorien). I dette prosjektet vil vi bruke data fra to store kohorter, MoBa og EDEN-Frankrike, for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen. Miljøgifter som vil beregnes fra maten er tungmetaller, akrylamid, PAH, perflorerte stoffer (PFOS/PFOA, dioksiner og PCB. I tillegg vil vi ha tilgang på data fra flere biomarkører for tungmetaller i et underutvalg. Utfallsvariabler som skal brukes er fødselsvekt og hodeomkrets ved fødsel og vektutviklingen opp til 5 år. Dette prosjektet er ambisiøst og det er første gang man prøver å se på total eksponering av miljøgifter og vekst og om det er noen stoffer som har større betydelse enn andre.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Lise Brantsæter, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Jeremie Botton, Université Paris-Saclay
Manik Kadawathagedara, Institut National de la Santé et de la recherche médicale
Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Helle Katrine Knutsen, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Ida Henriette Caspersen, Smittevern, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2016

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter


Tilknyttede prosjekter