Hopp til innhold

Prosjekt

Mors kvikksølvkonsentrasjon under svangerskapet og barnets utvikling ved 3 og 5 år - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling.


Sammendrag

Vi vil bruke Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) for å finne assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling. Vi har tidligere sett en assosiasjon mellom beregnet kvikksølvinntak hos mor og barnets språklige utvikling ved tre år. I dette prosjektet skal vi bruke 3000 målte verdier av kvikksølvkonsentrasjonen til mødrene og analysere disse med tanke på assosiasjoner med kognitiv utvikling. I tillegg skal vi bygge prediksjonsmodeller med utgangspunkt i de målte verdiene slik at hele MoBa kohorten kan utnyttes for å vurdere ev. assosiasjoner.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Margaretha Haugen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Sarah E. Rothenberg, Oregon State University

Om prosjektet