Hopp til innhold

Prosjekt

Mors kvikksølvkonsentrasjon under svangerskapet og barnets utvikling ved 3 og 5 år - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling.


Sammendrag

Vi vil bruke Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) for å finne assosiasjoner mellom mors konsentrasjon av kvikksølv og barnets språklige utvikling. Vi har tidligere sett en assosiasjon mellom beregnet kvikksølvinntak hos mor og barnets språklige utvikling ved tre år. I dette prosjektet skal vi bruke 3000 målte verdier av kvikksølvkonsentrasjonen til mødrene og analysere disse med tanke på assosiasjoner med kognitiv utvikling. I tillegg skal vi bygge prediksjonsmodeller med utgangspunkt i de målte verdiene slik at hele MoBa kohorten kan utnyttes for å vurdere ev. assosiasjoner.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Sarah E. Rothenberg, Oregon State University

Om prosjektet