Hopp til innhold

Prosjekt

Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.


Sammendrag

Akrylamid er et velkjent nevrotoksisk industrikjemikalium, bl.a. som utgangspunkt for syntese av polyakrylamid. De seneste 15 årene har det vært kjent at akrylamid kan dannes i mat som et biprodukt ved oppvarming av karbohydratrike matvarer (Alexander, 2006). Akrylamids nevrotoksiske egenskaper har vært gjenstand for omfattende studier i både mennesker og forsøksdyr. Denne studien hvor vi vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet, er en oppfølgingsstudie til to tidligere studier (MoBa prosjekt: NewGeneris) der det er vist en assosiasjon mellom mors akrylamideksponering i svangerskapet og redusert fostervekst (Duarte-Salles et al 2013). Denne studiene gjør det vel begrunnet å undersøke om denne eksponeringen også er assosiert med endringer i nevroutvikling. Oss bekjent finnes det ikke tidligere studier som har sett på dette.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jan Alexander, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristine Vejrup, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet
Felice Jacka, Deakin University
Anne-Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet