Hopp til innhold

Prosjekt

Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Eksponering for miljøforurensninger på sårbare tidspunkter i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet.


Sammendrag

Eksponering for miljøforurensinger på sårbare tidspunker i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet. Poly- og perfluoralkylstoffer (PFASer) utgjør en stor gruppe persistente menneskeskapte kjemikalier som har blitt brukt i industrielle prosesser og kommersielle produkter de siste 60 årene. En rekke PFASer har blitt funnet i blodprøver fra norske gravide kvinner. I en stor meta-analyse som består av en rekke europeiske fødselskohorter vil vi ved å bruke eksisterende data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen undersøke hvordan eksponering for PFAS under graviditet kan påvirke barns fødselsvekt. Videre skal vi undersøke hvordan eksponering for PFAS i svangerskapet kan påvirke vekst og vektutvikling hos norske barn. Til slutt vil vi undersøke om PFAS-nivåene til de gravide kvinnene er gruppert i bestemte geografiske områder rundt om i landet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Line Småstuen Haug, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Folkehelseinstituttet
Gro Dehli Villanger, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Folkehelseinstituttet
Thorhallur Ingi Halldórsson, Háskóli Islands

Om prosjektet