Hopp til innhold

Prosjekt

Konsentrasjoner av perfluoralkylstoffer i mors blod og barns vekst - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Eksponering for miljøforurensninger på sårbare tidspunkter i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet.


Sammendrag

Eksponering for miljøforurensinger på sårbare tidspunker i livet, spesielt under graviditet, kan påvirke fosteret og gi sykdommer senere i livet. Poly- og perfluoralkylstoffer (PFASer) utgjør en stor gruppe persistente menneskeskapte kjemikalier som har blitt brukt i industrielle prosesser og kommersielle produkter de siste 60 årene. En rekke PFASer har blitt funnet i blodprøver fra norske gravide kvinner. I en stor meta-analyse som består av en rekke europeiske fødselskohorter vil vi ved å bruke eksisterende data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen undersøke hvordan eksponering for PFAS under graviditet kan påvirke barns fødselsvekt. Videre skal vi undersøke hvordan eksponering for PFAS i svangerskapet kan påvirke vekst og vektutvikling hos norske barn. Til slutt vil vi undersøke om PFAS-nivåene til de gravide kvinnene er gruppert i bestemte geografiske områder rundt om i landet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Line Småstuen Haug, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Gro Dehli Villanger, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Folkehelseinstituttet
Thorhallur Ingi Halldórsson, Háskóli Íslands
Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet
Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet