Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  21  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

 2. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra helseregistre og noen andre datakilder i fem nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Kjønnsforskjeller i komedikasjon hos brukere av acetylkolinesterasehemmere (AChEIs) og av memantin

  Pasienter med demens og som bruker antidemensmidler bruker også ofte andre legemidler, noen av disse med potensielt uheldige effekter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Legemiddelbruk hos personer med HIV-infeksjon

  Prosjektets målsetting er beskrive HIV-forskrivningen i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

  Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. GOMAP: global observasjonsstudie av bruk av psykofarmakologiske legemidler

  Formålet er å karakterisere trender i bruk av legemidlene ved å beskrive årlig prevalens og insidens i forskjellige land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Bruk av opioider for kroniske smerter

  Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om det har begynt å utvikle seg en opioidepidemi i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

  Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

  Studier tyder på at mors bruk av folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Hva slags legemiddelbehandling får psykosepasienter i Norge? (Psychopharm)

  Prosjektet skal gi oss informasjon om hvordan psykosepasienter behandles med antipsykotika og om den behandlingen som gis er i tråd med retningslinjene gitt fra Helsedirektoratet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie

  Vi vil undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Forskrivning av medikamenter og trafikkulykker

  Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bilførere som har fått forskrevet nærmere angitte medisiner i større grad enn andre er innblandet i ulykker.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

  Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert

 16. Påvisningstid i spytt og urin for oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam

  Denne studien ønskes gjennomført for å få mer kunnskap om hvor lenge oxazepam, zopiklon, diazepam og alprazolam kan påvises i spytt og urin etter inntak av en enkeltdose.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 17. Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika

  Utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 18. Mors og fars psykofarmakabruk og langtidseffekter hos deres barn

  Få mer kunnskap om mors bruk av legemidler i svangerskapet kan gi muligheter for langtidseffekter på barnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 19. Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

  Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 20. Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt

  Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert