Hopp til innhold

Prosjekt

Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder (inkl. gravide), vordende fedre og barn.


Sammendrag

Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder (inkl. gravide), vordende fedre og barn. Utfall vil være korttids- og langtidseffekter hos barn etter å ha blitt eksponert in-utero eller seinere i livet, samt konsekvenser for mor enten hun fortsetter eller avslutter behandlingen mens hun er gravid. Hvert år fødes ca. 300 000 barn i Norden, og ca. 3 % er født med en eller flere misdannelser. Gravide kvinner og barn ekskluderes ofte fra kliniske utprøvinger av etiske grunner og pga. frykt for teratogenitet. Ved å kombinere data fra 5 nordiske land mener en å kunne fremskaffe ny kunnskap om sjeldne eksponeringer (enkeltlegemidler) og utfall (f.eks. spesifikke misdannelser). Studiepopulasjonen er kvinner i fertil alder (< 60 år i 2004), menn og barn/unge i alle aldre. Datamaterialet vil bestå av ca. 4 millioner fødsler. Informasjon om fedrenes legemiddelbruk kan ha betydning for utfallet og skal brukes som en del av sensitivitetsanalysene. Disse vil også fungere som en negativ kontroll for mødrenes legemiddelbruk. Data fra Folkeregisteret (kjønn, fødselsdato, migrasjon og død), Medisinsk fødselsregister (alle variabler for mor, far, barn utenom bostedskommune og fødselsdato for foreldre), Norsk pasientregister (diagnosekoder, prosedyrekoder, inn- utskrivningsdato, kontakttype, omsorgsnivå og sektor), Reseptregisteret (alle legemidler), KUHR/KPR (kontakt med lege, psykolog, fysioterapi og legevakt), SSB (FD-trygd, sykmelding, utdannelse, nasjonale tester for 5., 8. og 9.klasse), Dødsårsaksregisteret (dødsårsak og dato) skal innhentes og kobles. Forskerne har ikke tilgang til direkte personidentifiserbare opplysninger (kryptert hos 3.part). Oppbevares i henhold til Folkehelseinstituttets og UiOs (TSD) retningslinjer. Det søkes om fritak fra taushetsplikt for hele studiepopulasjonen. Det vil være tilnærmet umulig å innhente samtykke fra denne populasjonen. Data er allerede samlet inn i registrene. Data analyseres pseudoanonymisert. dvs. forskerne har ikke tilgang på personidentifiserbare data og at ingen enkeltindivider vil kunne identifiseres. Data skal overføres avidentifisert til Sverige og Danmark og opplysninger skal overføres fra Finland, Island og Sverige til Norge.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kari Furu, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet
Eva Skovlund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Anders Engeland, Folkehelseinstituttet
Kari Klungsøyr, Folkehelseinstituttet
Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet
Randi Marie Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Mika Gissler, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helle Kieler, Karolinska Institutet
Mette Nørgaard, Aarhus Universitet
Helga Zoega, Háskóli Islands
Pär Karlsson, Karolinska Institutet
Bjørn Pasternak, Karolinska Institutet
Viktor Wintzell, Karolinska Institutet
Carolyn Cesta, Karolinska Institutet
Jacqueline Mallory Cohen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet