Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil studere årsaksspesifikk sykelighet/dødelighet, spesielt hjerte-karsykdommer, hos rene klopidogrelbrukere mot brukere av klopidgrel+PPI.


Sammendrag

Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.

Kliniske utprøvinger av legemidler har begrensninger som fører til at kunnskapen om nye legemidler er begrenset på markedsføringstidspunktet: relativt få personer i et begrenset tidsrom har vært eksponert for legemidlet. Signaler om bivirkninger bør derfor evalueres etter at legemidlene er tatt i vanlig bruk i befolkningen ved hjelp av epidemiologiske studier der systematiske skjevheter forsøkes unngått. Kunnskap om hvordan legemidler brukes i befolkningen er også viktig. Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan legemidler brukes i den generelle befolkningen - og om virkninger og bivirkninger - ved å koble Reseptregisteret med Dødsårsaksregisteret, Pasientregisteret, Kreftregisteret, helseundersøkelser (tre fylker, 40-åringsundersøkelsene 1985-1999 og CONOR 1994-2003) og sosioøkonomisk informasjon fra SSB. Følgende konkrete problemstillinger inngår:

a) Bruk av insulin-analogen Lantus og kreftrisiko.

b) Medisinbruk og diagnoser for ADHD.

c) Bruk av psykofarmaka blant barn og unge.

d) Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer.

e) Legemiddelbehandling før og etter innleggelser for astma.

f) Sammenhengen mellom bruk av beroligende medisin, sovemedisin, kreft og dødelighet.

g) Medisinbruk blant kreftoverlevere.

h) Forskrivning av legemidler for og dødelighet av hjerte- og karsykdom

i) Søvnproblemer, hypnotikabruk og senere ADHD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Vidar Hjellvik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Rune Kvåle, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Tone Bjørge, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Kari Furu, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Magne Thoresen, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo
Eva Skovlund, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Inger Johanne Bakken, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Jens Christoffer Skogen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Anders Engeland, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Børge Sivertsen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Sara Ghaderi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Ingeborg Hartz, Avd Forskning, Sykehuset Innlandet HF
Randi Marie Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Morten Andersen, Karolinska Institutet
Paul Peeters, Universiteit Utrecht
Lars Jøran Kjerpeseth, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Ingvild Holdø, Universitetet i Oslo
Peter Vestergaard, Aalborg Universitet
Jon Marius Grasto Wickmann, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Heleen K Bronsveld, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Jari Haukka, Helsingin yliopisto
Helena Niemi Eide, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Marloes T. Bazelier, Universiteit Utrecht
Mark C.H. De Groot, Universiteit Utrecht
Anna But, Helsingin yliopisto
Jacob S. Linde, Århus Universitetshospital
Marjaka K. Schmidt, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Matti Siivola, Helsingin yliopisto
Nils Ekstrøm, Karolinska Institutet
Stine A. Eriksen, Aalborg Universitet
Yared Santa Ana Tellez, Universiteit Utrecht
Zoltan Thinsz, Karolinska Institutet

Om prosjektet