Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Vi vil studere årsaksspesifikk sykelighet/dødelighet, spesielt hjerte-karsykdommer, hos rene klopidogrelbrukere mot brukere av klopidgrel+PPI.

Sammendrag

Kliniske utprøvinger av legemidler har begrensninger som fører til at kunnskapen om nye legemidler er begrenset på markedsføringstidspunktet: relativt få personer i et begrenset tidsrom har vært eksponert for legemidlet. Signaler om bivirkninger bør derfor evalueres etter at legemidlene er tatt i vanlig bruk i befolkningen ved hjelp av epidemiologiske studier der systematiske skjevheter forsøkes unngått. Eksempel: Det er uavklart hvorvidt protonpumpehemmere (syrepumpehemmere, PPI) påvirker effekten av klopidogrel (plateaggresjonshemmer) på en ugunstig måte. Vi vil studere årsaksspesifikk sykelighet/dødelighet, spesielt hjerte-karsykdommer, hos rene klopdogrelbrukere mot brukere av klopidgrel+PPI. Informasjon om sosioøkonomi fra SSB og risikofaktorer fra tidligere helseundersøkelser brukes for å kontrollere for andre ulikheter mellom gruppene enn medisinbruk. Andre aktuelle eksempler på potensielt uheldige effekter av legemidler som kan studeres er beskrevet i forskningsprotokoll.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Vidar Hjellvik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Inger Johanne Bakken, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Helena Niemi Eide, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet