Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

Prosjekt

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.


Sammendrag

Formålet med studien er:

• Studere om virkningene av medisinbruk er som forventet i den generelle befolkningen (fase IV studier) ved å koble Reseptregisteret med sykdomsregistre.

• Legemiddelbruk som eksponering: Å gjennomføre koblinger av Reseptregisteret med ulike sykdomsregistre og helseundersøkelser for å oppdage om legemiddelbruk har alvorlige bivirkninger.

• Overvåke bruken av legemidler i den norske befolkning, og relatere bruken til retningslinjene for bruk av det enkelte medikament.

• Legemiddelbruk som proxy for sykdom: Å gjennomføre koblinger av ulike datasett med Reseptregisteret for å forstå årsaker til kroniske sykdommer.

Vi vil studere virkninger og bivirkninger av legemidler i den generelle norske befolkningen og sammenholde legemiddelbruk med diagnoser i spesialisthelsetjenesten og retningslinjer for bruk.

Kliniske utprøvinger av legemidler har begrensninger som fører til at kunnskapen om nye legemidler er begrenset på markedsføringstidspunktet: relativt få personer i et begrenset tidsrom har vært eksponert for legemidlet. Signaler om bivirkninger bør derfor evalueres etter at legemidlene er tatt i vanlig bruk i befolkningen ved hjelp av epidemiologiske studier der systematiske skjevheter forsøkes unngått. Kunnskap om hvordan legemidler brukes i befolkningen er også viktig. Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan legemidler brukes i den generelle befolkningen - og om virkninger og bivirkninger - ved å koble Reseptregisteret med Dødsårsaksregisteret, Pasientregisteret, Kreftregisteret, helseundersøkelser (tre fylker, 40-åringsundersøkelsene 1985-1999 og CONOR 1994-2003) og sosioøkonomisk informasjon fra SSB. Følgende konkrete problemstillinger inngår:

a) Bruk av insulin-analogen Lantus og kreftrisiko (avsluttet).

b) Medisinbruk og diagnoser for ADHD.

c) Bruk av psykofarmaka blant barn og unge.

d) Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer.

e) Medisinbruk blant kreftoverlevere.

f) Forskrivning av legemidler for og dødelighet av hjerte- og karsykdom

g) Søvnproblemer, hypnotikabruk og senere ADHD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Vidar Hjellvik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Vidar Hjellvik, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Zoltan Thinsz, Karolinska Institutet
Peter Vestergaard, Aalborg Universitet
Morten Andersen, Karolinska Institutet
Matti Siivola, Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Mark C.H. De Groot, Universiteit Utrecht
Marjanka K. Schmidt, Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Jari Haukka, Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Anna But, Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Per Minor Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Tone Bjørge, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Sara Ghaderi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Anders Engeland, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Lars Jøran Kjerpeseth, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Svetlana Ondrasova Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Hartz, Avd Forskning, Sykehuset Innlandet HF
Eva Skovlund, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Jon Marius Grasto Wickmann, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Randi Marie Selmer, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Kari Furu, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Helena Niemi Eide, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Mariam Anjum, Vestre Viken HF
Inger Ariansen, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet

Start

01.02.2010

Slutt

31.01.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Vidar Hjellvik