Hopp til innhold

Prosjekt

Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten.


Sammendrag

Opioid-avhengighet hos gravide kvinner er et folkehelseproblem internasjonalt. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er vist å være det beste behandlingsalternativ for disse kvinnene. Tidligere studier av LAR under svangerskapet har stort sett vært utført på små, selekterte grupper i land med store sosioøkonomiske forskjeller og kvaliteten har vært vurdert som lav. Vi vil gjennomføre en skandinavisk studie for at antall kvinner skal være tilstrekkelig til å kunne studere effekter av LAR behandling på en god nok måte. Data om gravide i og utenfor LAR fra sentrale helseregistre/andre registre i Norge, Sverige og Danmark skal benyttes. Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten. Vi vil ta hensyn til den økte sykeligheten og legemiddelbruken som gravide kvinner i LAR har, samt studere om det er forskjeller mellom de ulike LAR legemidlene og om doser som benyttes har betydning for de mulige effektene på barna.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marte Handal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Milada Mahic, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Svetlana Skurtveit, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
Ingunn Olea Lund, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet