Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt

Prosjekt

Legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengigige gravide; en skandinavisk studie av effekter på barnet på kort og lang sikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten.


Sammendrag

Opioid-avhengighet hos gravide kvinner er et folkehelseproblem internasjonalt. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er vist å være det beste behandlingsalternativ for disse kvinnene. Tidligere studier av LAR under svangerskapet har stort sett vært utført på små, selekterte grupper i land med store sosioøkonomiske forskjeller og kvaliteten har vært vurdert som lav. Vi vil gjennomføre en skandinavisk studie for at antall kvinner skal være tilstrekkelig til å kunne studere effekter av LAR behandling på en god nok måte. Data om gravide i og utenfor LAR fra sentrale helseregistre/andre registre i Norge, Sverige og Danmark skal benyttes. Hovedmålet er å studere korttids og langtidseffekter på barn av mødre som har fått LAR behandling i graviditeten. Vi vil ta hensyn til den økte sykeligheten og legemiddelbruken som gravide kvinner i LAR har, samt studere om det er forskjeller mellom de ulike LAR legemidlene og om doser som benyttes har betydning for de mulige effektene på barna.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marte Handal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Milada Mahic, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Svetlana Ondrasova Skurtveit, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
Ingunn Olea Lund, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet

Start

31.12.2014

Slutt

08.01.2024

Status

Pågående

Finansiering

NFR

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Marte Handal