Hopp til innhold

Prosjekt

Sovemedisiner, kreft og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert

Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.


Sammendrag

Det har blitt anslått at 6 % -10 % av den amerikanske befolkningen bruker sovemedisiner regelmessig , og tilsvarende tall er funnet i europeiske land. En mulig sammenheng mellom bruk av sovemedisiner og økt dødsrisiko er funnet i flere studier. Mens de fleste av disse studiene har fokusert på total dødelighet uavhengig av dødsårsak, har noen få studier funnet en spesiell sterk sammenheng med kreftdødsfall. Det finnes derimot få studier som har undersøkt undergrupper av sovemedisiner (for eksempel benzodiazepiner og Z-medisiner). For å utvide vår forståelse av denne sammenhengen, vil den aktuelle studien koble informasjon fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) fra 1997-1999 til Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret . Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika ( ATC -kode N05C med undergrupper ) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet