Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sovemedisiner, kreft og dødelighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sovemedisiner, kreft og dødelighet

Prosjekt

Sovemedisiner, kreft og dødelighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.


Sammendrag

Det har blitt anslått at 6 % -10 % av den amerikanske befolkningen bruker sovemedisiner regelmessig , og tilsvarende tall er funnet i europeiske land. En mulig sammenheng mellom bruk av sovemedisiner og økt dødsrisiko er funnet i flere studier. Mens de fleste av disse studiene har fokusert på total dødelighet uavhengig av dødsårsak, har noen få studier funnet en spesiell sterk sammenheng med kreftdødsfall. Det finnes derimot få studier som har undersøkt undergrupper av sovemedisiner (for eksempel benzodiazepiner og Z-medisiner). For å utvide vår forståelse av denne sammenhengen, vil den aktuelle studien koble informasjon fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) fra 1997-1999 til Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret . Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika ( ATC -kode N05C med undergrupper ) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Børge Sivertsen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2014

Slutt

01.04.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Børge Sivertsen