Hopp til innhold

Prosjekt

Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna.


Sammendrag

Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna. Legemiddelgruppene som vil bli undersøkt omfatter antidepressiva, angst/sovemidler og forskjellige typer smertestillende. Data kommer fra den norske mor og barn undersøkelsen, Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret og Norsk Pasientregister.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hedvig Marie Egeland Nordeng, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet