Hopp til innhold

Informasjonsark

Informasjon om MRSA-bærerskap og behandling av MRSA-bærerskap (sanering)

Her er to informasjonsskriv som kan være nyttige å gi pasienter og pårørende i forbindelse med testing og/eller påvisning av MRSA. Informasjonen finnes på flere språk og omhandler bærerskap og bærerskapsbehandling (sanering) av MRSA. Bærerskap er når personer har MRSA uten at bakteriene forårsaker sykdom.